SĂ NU UITĂM DE ELIM!


Îmi vărs necazul înaintea Lui și-mi povestesc strâmtorarea înaintea Lui.
Psalmii 142:2

Ascultă ediția audio aici.

Cel mai eficient mod de a începe o conversație este să te plângi de ceva. Nemulțumirea este contagioasă și nu trece mult timp până ajungi înconjurat de o furtună de negativism. Să ne gândim la israeliți, de exemplu!

Pasajul din Exodul 17:1-7 redă una dintre multele nemulțumiri ale lui Israel. Ni se spune că israeliții au fost conduși de Dumnezeu prin deșert la Refidim, dar, când au ajuns acolo, erau nemulțumiți că nu era apă. Au fost obraznici într-un mod agresiv cu Moise, dar, în esență, ei se plângeau de Dumnezeu, până acolo că au început să se întrebe dacă Dumnezeu era de fapt cu ei.

Când suntem frustrați sau îngrijorați, tindem să uităm prezența lui Dumnezeu din trecut. Se așterne amnezia. Doar cu puțin timp înainte, Dumnezeu îndulcise miraculos apele amare de la Mara și îi condusese la pitorescul Elim, unde erau douăsprezece izvoare și palmieri cu umbră. Totuși israeliții uitaseră. Acum puneau la îndoială faptul că El era cu ei, gândindu-se că s-ar putea să moară de sete în uscăciunea pustiei.

În Isaia 43:19-22, Dumnezeu spune că i-ar fi dat poporului ales apă în pustie, dar nu I-a cerut. Era soluția chiar atât de simplă? Da! Nu era nevoie decât ca poporul să ceară. Inima plină de dragoste a lui Dumnezeu dorea ca poporul Său să își amintească de grija purtată de El și să conștientizeze că deținătorul cheii vistieriei binecuvântărilor era tot El. Chiar dacă poporul cârtise, El i-a oferit cu mărinimie apă dintr-o stâncă. Ce Dumnezeu iubitor și milos avem! Au curs ape și s-au vărsat șiroaie (Psalmii 78:20), mult mai multă apă decât se poate spera într-un deșert.

Cum te raportezi la experiențele din „Refidimul” tău? Îți amintești de Elim? Sau te plângi fără încetare lui Dumnezeu? Ori de câte ori te chinui să vezi mâna Domnului, încrede-te în inima Lui iubitoare! Oriunde te va conduce, îți va oferi din abundență ce ai nevoie. Resursele Lui sunt nelimitate. Proclamă cu bucurie atotputerea lui Dumnezeu, amintește-ți cu mulțumire bunătatea Lui din trecut și prezintă-I cu umilință nevoile pe care le ai! Convinge-te personal că rugăciunea liniștește sufletul și calmează spiritul!

Tată ceresc, Te lăudăm pentru dragostea Ta statornică pentru noi! Îți mulțumim că ne ești alături chiar și atunci când uităm că Tu ești acolo! Ajută-ne să ne punem încrederea în Tine atunci când suntem tentați să ne plângem!

autor: Cheryl Williams


Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.