GARANT PENTRU OMENIRE


Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru.
Romani 6:23

Ascultă ediția audio aici.

Atunci porțile cetății lui Dumnezeu se deschid larg, iar mulțimea îngerească intră pe porți într-o revărsare de armonii încântătoare.

Iată tronul și, în jurul lui, curcubeul făgăduinței! Iată heruvimii și serafimii! Comandanții oștirilor îngerești, fiii lui Dumnezeu, reprezentanții lumilor necăzute, toți sunt adunați. Consiliul ceresc, înaintea căruia Lucifer Îl acuzase pe Dumnezeu și pe Fiul Său, reprezentanții acelor tărâmuri neatinse de păcat asupra cărora Satana se gândise să-și extindă domnia, toți sunt de față pentru a-I ura bun venit Răscumpărătorului. Sunt nerăbdători să-I sărbătorească victoria și să-Și glorifice Împăratul.

Dar El le face semn să se oprească. Nu încă. El nu poate să primească acum coroana de glorie și haina regală. Intră în prezența Tatălui Său. Îi arată fruntea Sa rănită, coasta împunsă, picioarele rănite; Își înalță mâinile, care poartă urmele cuielor. Arată spre semnele biruinței Sale; Îi prezintă lui Dumnezeu snopul de legănat, pe aceia înviați cu El ca reprezentanți ai acelei mulțimi de oameni care vor învia din mormânt la a doua Sa venire. Se apropie de Tatăl, care Se bucură și de un singur păcătos pocăit care Își manifestă bucuria prin cântare. Înainte de a se fi așezat temeliile pământului, Tatăl și Fiul Se uniseră într-un legământ pentru răscumpărarea omului, în cazul în care acesta ar fi fost înfrânt de Satana. Ei Își strânseseră mâna într-un solemn angajament că Hristos va deveni Garantul pentru omenire. Acest angajament a fost respectat de Domnul Hristos. Atunci când a strigat pe cruce: „S-a sfârșit!”, El S-a adresat Tatălui. Înțelegerea fusese pe deplin adusă la îndeplinire. Acum El declară: Tată, s-a sfârșit! Am împlinit voia Ta, o, Dumnezeul Meu. Am dus la bun sfârșit misiunea de răscumpărare. Dacă dreptatea Ta este satisfăcută, „vreau ca acolo unde sunt Eu să fie împreună cu Mine și aceia pe care Mi i-ai dat Tu” (Ioan 19:30; 17:24).

Glasul lui Dumnezeu se aude confirmând că dreptatea este împlinită. Satana este înfrânt. Cei ai lui Hristos de pe pământ care trudesc și luptă sunt „primiți în Preaiubitul Lui” (Efeseni 1:6). (Hristos, Lumina lumii/Viața lui Iisus, pp. 833, 834)

În ce mod acceptarea jertfei lui Dumnezeu prin Isus Hristos și înfrângerea lui Satana îmi dau puterea să înfrunt victorios fiecare zi, până la venirea lui Isus?


Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.