AL DOILEA ADAM


Omul dintâi este din pământ, pământesc; omul al doilea este din cer.
1 Corinteni 15:47

Ascultă ediția audio aici.

Când Mântuitorul aduce pace în suflet, inima celui în cauză va fi într-o armonie perfectă cu Cuvântul lui Dumnezeu, deoarece Duhul și Cuvântul sunt în armonie. Domnul Își onorează Cuvântul în toate interacțiunile Sale cu oamenii. Cuvântul Său este voința Sa, vocea Sa, descoperită oamenilor, iar în afara Cuvântului Său El nu are nicio voință nouă sau un adevăr nou de descoperit pentru copiii Săi. Dacă aveți o experiență minunată care nu este în armonie cu îndrumările explicite ale Cuvântului lui Dumnezeu, puteți să vă îndoiți de ea pe bună dreptate, deoarece originea ei nu este cerul. Pacea lui Hristos vine prin cunoașterea lui Isus pe care Îl dezvăluie Biblia.

Dacă are alte surse, nu Izvorul divin, fericirea va fi pe atât de schimbătoare pe cât o pot face diferitele împrejurări, dar pacea lui Hristos este o pace constantă și persistentă. Ea nu depinde de nicio împrejurare a vieții, nu depinde de cantitatea bunurilor lumești sau de numărul prietenilor de pe pământ. Domnul Hristos este izvorul de apă vie, iar fericirea și pacea care vin de la El nu vor seca niciodată, pentru că El este izvorul de viață. Cei care se încred în El pot să spună: „Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor, care nu lipsește niciodată în nevoi. De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor. Chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mării și s-ar ridica până acolo de să se cutremure munții. Este un râu ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al locuințelor Celui Preaînalt” (Psalmii 46:1-4). (…)

Avem motive să cultivăm o neîntreruptă recunoștință față de Dumnezeu, pentru că, prin ascultarea Sa desăvârșită, Domnul Hristos a recâștigat cerul pe care Adam l-a pierdut prin neascultare. Adam a păcătuit, iar copiii lui Adam împărtășesc vinovăția lui Adam și consecințele vinovăției lui, dar Domnul Isus a purtat vinovăția lui Adam și toți copiii lui Adam care vor alerga la Hristos, cel de-Al Doilea Adam, pot scăpa de pedeapsa pentru nelegiuire. Trecând testul pe care Adam nu a reușit să-l treacă, Domnul Isus a recâștigat cerul pentru om, deoarece El a respectat Legea în mod desăvârșit și toți aceia care au o înțelegere corectă a planului de mântuire vor ajunge la concluzia că nu pot fi mântuiți atâta vreme cât calcă poruncile sfinte ale lui Dumnezeu. Ei trebuie să înceteze să calce Legea și să-și însușească promisiunile care ne sunt la dispoziție prin meritele lui Hristos. (Credința și faptele, pp. 88, 89)

Iată că încă un an a venit și s-a dus! Sunt eu acum mai pregătit să Îl întâlnesc pe Isus decât eram cu un an în urmă?


Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.