CEL MAI ÎNȚELEPT ÎNVĂȚĂTOR


Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri.
Evrei 4:12

Ascultă ediția audio aici.

Este scopul lui Dumnezeu ca săracii și cei fără școală să poată avea în Cuvântul Său un ghid sigur pe cărarea neprihănirii. Dacă sunt sinceri și doresc cu ardoare să cunoască voia lui Dumnezeu, nu vor fi lăsați în întuneric. Este privilegiul fiecăruia să înțeleagă Cuvântul lui Dumnezeu în mod personal. Marile adevăruri necesare pentru salvare sunt la fel de clare ca miezul zilei și nimeni nu trebuie să greșească și să se rătăcească, cu excepția celor care își urmează propria judecată în loc să urmeze voința lui Dumnezeu clar revelată. Acesta este singurul subiect care s-a dovedit în trecut și care se va dovedi în viitor că poartă mireasma vieții în sufletul și viața multora. În timp ce oamenii caută în mod serios, Biblia deschide noi comori ale adevărului, care se dovedesc nestemate scânteietoare pentru minte.

Dacă cei neînvățați nu ar fi în stare să înțeleagă Biblia, atunci misiunea lui Hristos în lumea noastră ar fi inutilă. (…)

Porunca de a cerceta Scripturile le-a fost adresată de Hristos nu numai cărturarilor și fariseilor, ci și marii mulțimi de oameni simpli care se îmbulzeau în jurul Său. Dacă Biblia nu ar putea fi înțeleasă de orice categorie de oameni, fie ei bogați sau săraci, atunci de ce să mai fi fost nevoie ca Mântuitorul să evidențieze datoria de a cerceta Scripturile? Ce folos ar fi în cercetarea unui lucru care nu poate fi niciodată înțeles? Care ar fi logica acestei porunci, dacă cercetarea Scripturilor nu ar putea risipi norii erorilor sau să ducă la înțelegerea voii descoperite a lui Dumnezeu?

Fiecare dintre cei binecuvântați cu capacitatea de a judeca, să ia Biblia și să-i cerceteze paginile ca să poată înțelege voia lui Dumnezeu pentru ei. În această carte, învățătura divină este dată tuturor. Biblia se adresează tuturor – oricărei clase sociale, oricui, indiferent de regiune sau vârstă. Fiecare trebuie să citească Biblia pentru sine. Să nu depindeți de pastor să vă citească el din Biblie! Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu pentru voi. Hristos a făcut Cuvântul Său atât de simplu încât nimeni să nu îl înțeleagă greșit. Fie ca cel mai umil locuitor din bordei să citească și să înțeleagă Cuvântul dat de cel mai înțelept Învățător pe care L-a cunoscut lumea vreodată, printre regi, guvernatori și oameni de stat nefiind niciunul mai mare ca El! (The Signs of the Times, 11 iunie 1906)

Cum mi-a schimbat mintea studierea Bibliei?


Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.