ADEVĂRATUL EDUCATOR


Căci Domnul dă înțelepciune; din gura Lui iese cunoștință și pricepere.
Proverbele 2:6

Ascultă ediția audio aici.

Ei vor zidi iarăși vechile dărâmături, vor ridica iarăși năruirile din vechime, vor înnoi cetăți pustiite, rămase pustii din neam în neam.” „Vei fi numit Dregător de spărturi, Cel ce drege drumurile și face țara cu putință de locuit” (Isaia 61:4; 58:12). Aceste cuvinte ale Inspirației le prezintă celor care cred în adevărul prezent lucrarea care trebuie făcută acum prin educarea copiilor și tinerilor noștri. Când adevărul pentru aceste zile din urmă a venit în lume prin proclamarea mesajelor celor trei îngeri, ni s-a arătat că prin educația dată copiilor noștri trebuie instaurată o nouă ordine a lucrurilor, dar a durat mult până când am înțeles ce schimbări trebuie făcute.

Lucrarea noastră este una reformatoare și planul lui Dumnezeu este ca, prin superioritatea lucrării făcute în instituțiile noastre de educație, atenția oamenilor să fie îndreptată asupra ultimului mare efort de a-i salva pe cei care pier. În școlile noastre, standardul educației nu trebuie coborât, ci trebuie ridicat mai sus și tot mai sus, mult mai sus decât este acum, dar educația dată nu trebuie să se limiteze la informațiile din manuale. Simpla studiere a manualelor nu le oferă elevilor disciplina de care au nevoie și nici nu le poate da adevărata înțelepciune. Obiectivul școlilor noastre este acela de a asigura locuri în care membrii mai tineri ai familiei Domnului să poată fi educați conform planului Său de creștere și dezvoltare.

Satana a folosit cele mai ingenioase metode pentru a introduce planurile și principiile lui în sistemele de educație și pentru a pune astfel stăpânire pe mintea copiilor și a tinerilor. Misiunea adevăratului educator este de a-i dejuca planurile. Noi ne aflăm sub un angajament solemn, sacru, față de Dumnezeu, de a ne crește copiii pentru El, nu pentru lume, de a-i învăța nu să-și așeze mâna în mâna lumii, ci să-L iubească pe Dumnezeu, să se teamă de El și să păzească poruncile Lui. În mintea lor trebuie întipărit gândul că sunt creați după chipul Creatorului lor și că Hristos este tiparul după care trebuie modelați. Trebuie acordată cea mai serioasă atenție educației care va oferi cunoștințe despre mântuire și va face ca viața și caracterul să se asemene Modelului divin. Adevărata valoare stă în dragostea de Dumnezeu și în puritatea sufletului, împletite în viață ca niște fire de aur. (Mărturii pentru biserică, vol. 6, pp. 126, 127)

Am fost eu educat după planul lui Dumnezeu de creștere și dezvoltare?


Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.