TRIMIS AL LUI DUMNEZEU


„Ei vor fi ai Mei”, zice Domnul oștirilor,  „Îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc Eu.”
Maleahi 3:17

Ascultă ediția audio aici.

În căutarea pietrelor prețioase, Domnul Hristos, Negustorul ceresc, a văzut în omenirea pierdută o perlă de o mare valoare. El a văzut în omul pătat și ruinat de păcat posibilitatea de a fi salvat. Pentru Salvatorul nostru, inimile care au fost terenul de luptă în conflictul cu Satana, dar au fost salvate prin puterea iubirii sunt mai prețioase decât acelea care nu au căzut niciodată. Dumnezeu nu a considerat omenirea detestabilă și nedemnă. El a privit-o prin Hristos, a văzut ce ar putea deveni ea prin acțiunea iubirii răscumpărătoare. El a adunat toate bogățiile universului și le-a oferit pentru a cumpăra această perlă. Iar Domnul Isus, după ce o găsește, o așază din nou în coroana Sa. „Căci ei sunt pietrele cununii împărătești, care vor străluci în țara Sa” (Zaharia 9:16). „«Ei vor fi ai Mei», zice Domnul oștirilor. «Îmi vor fi o comoară deosebită»” (Maleahi 3:17).

Dar subiectul la care ar trebui să medităm cel mai mult este Hristos ca Mărgăritar de mare preț și privilegiu al nostru de a avea această comoară a cerului. Duhul Sfânt este Cel care le dezvăluie oamenilor valoarea nespus de mare a Perlei divine. Timpul puterii Duhului Sfânt este timpul în care, într-un sens deosebit, darul ceresc trebuie căutat și găsit. În zilele Domnului Hristos, mulți au auzit Evanghelia, dar mintea le era atât de întunecată de învățăturile false, încât nu L-au recunoscut pe Învățătorul umil din Galileea drept Trimisul lui Dumnezeu. Dar, după înălțarea la cer a Domnului Hristos, așezarea Sa pe tron în împărăția Sa de mijlocire a fost anunțată prin revărsarea Duhului Sfânt. În Ziua Cincizecimii a fost dat Duhul Sfânt. Martorii lui Hristos au predicat despre puterea Mântuitorului înviat. Lumina cerului a pătruns în mintea întunecată a celor care fuseseră înșelați de dușmanii Săi. Deodată au înțeles că „pe acest Isus, Dumnezeu L-a înălțat cu puterea Lui și L-a făcut Domn și Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor” (Faptele 5:31). Ei L-au văzut învăluit în slava cerului, având în mâini comori infinite, pe care urma să le dăruiască tuturor celor care se vor întoarce de la răzvrătirea lor. Când apostolii au vorbit despre slava Singurului născut din Tatăl, trei mii de ascultători au fost convinși. Ei au fost determinați să se vadă pe ei înșiși așa cum erau, decăzuți și păcătoși, și să-L recunoască pe Domnul Hristos ca Prietenul și Răscumpărătorul lor. Hristos a fost înălțat. El a fost glorificat prin manifestarea puterii Duhului Sfânt care acționa în inima oamenilor. (Parabolele Domnului Hristos, pp. 118–120)

Mi-a arătat Duhul Sfânt cât de prețios este Isus? Care lucru din viața mea spirituală demonstrează cât de valoros este Isus pentru mine?


Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.