ÎNVĂȚĂTOR ȘI SALVATOR AL OMENIRII


Ca ploaia să curgă învățăturile mele, ca roua să cadă cuvântul meu, ca ploaia repede pe verdeață, ca picăturile de ploaie pe iarbă!
Deuteronomul 32:2

Ascultă ediția audio aici.

Copiilor Săi de astăzi, Domnul le spune: „Fii tare și tu (…) și lucrați! Căci Eu sunt cu voi” (Hagai 2:4). Creștinul are întotdeauna un ajutor puternic în Domnul. Poate că nu știm modul în care ne ajută Dumnezeu, dar un lucru știm: niciodată El nu îi va părăsi pe aceia care își pun încrederea în El. Dacă ar ști de câte ori Domnul le rânduiește calea, pentru ca planurile vrăjmașului să nu se împlinească cu privire la ei, creștinii nu s-ar mai poticni plângându-se. Credința lor s-ar întemeia pe Dumnezeu și nicio încercare n-ar mai avea putere să-i doboare. Ei ar recunoaște că Domnul este înțelepciunea și reușita lor și El ar face să se împlinească planul Său cu ei.

Îndemnurile stăruitoare și încurajările date prin Hagai au fost întărite și completate de Zaharia, pe care Dumnezeu l-a ridicat să-i stea alături pentru a îndemna poporul Israel să împlinească porunca de a se ridica să zidească. Primul mesaj al lui Zaharia a conținut asigurarea că niciodată Cuvântul lui Dumnezeu nu dă greș și o promisiune de binecuvântare pentru toți aceia care se vor prinde de cuvântul sigur al prorociei.

Cu ogoarele pustiite, cu mica rezervă de hrană epuizându-se cu repeziciune și înconjurați cum erau de popoare neprietenoase, israeliții au înaintat totuși prin credință ca răspuns la chemarea solilor lui Dumnezeu și au lucrat conștiincioși pentru a restaura Templul ruinat. Era o lucrare care cerea o încredere neabătută în Dumnezeu. În timp ce poporul se străduia să-și facă partea și căuta o reînnoire a harului lui Dumnezeu în inimă și în viață, mesaj după mesaj îi era transmis prin Hagai și prin Zaharia, cu asigurarea că această credință avea să fie răsplătită în mod îmbelșugat și nu avea să rămână neîmplinit cuvântul lui Dumnezeu cu privire la gloria viitoare a Templului ale cărui ziduri le înălțau. Chiar în această clădire urma să se arate, la împlinirea vremii, Dorința tuturor popoarelor, ca Învățător și Salvator al omenirii.

Astfel, clăditorii nu au fost lăsați să se lupte singuri, „cu ei erau prorocii lui Dumnezeu care-i ajutau” (Ezra 5:2) și Însuși Domnul oștirilor spusese: „Fii tare (…) și lucrați! Căci Eu sunt cu voi” (Hagai 2:4). (Profeți și regi, pp. 576, 577)

Apreciez eu indicațiile de la Dumnezeu transmise prin profeții din vechime?


Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.