PIATRĂ UNIFICATOARE


Hristos a fost împărțit?
1 Corinteni 1:13

Ascultă ediția audio aici.

Dacă fratele tău greșește împotriva ta, a spus El, mustră-l și, dacă el se pocăiește, iartă-l. Nu-l considera nedemn de încrederea ta. Consideră-te mai prejos, ca să nu fii și tu ispitit. Ține minte că nimeni în afară de Hristos nu poate citi inima. Numai El poate evalua acțiunile.

Biserica trebuie să evite prejudecățile care se ridică precum un fulger atunci când sunt aduse în discuție subiecte politice controversate. Antipatiile naționale și simțămintele sectare să nu fie susținute de nimeni. Cei care stau sub steagul lui Hristos nu au nevoie să mai stea și sub un alt steag. Ei trebuie să recunoască supremația autorității Împăratului împăraților și Domnului domnilor. Să nu apeleze nici la cezar, nici la Pilat. La vremea cuvenită, Hristos îi va răzbuna pe aleșii Săi care strigă zi și noapte către El. Hristos a fost Piatra unificatoare, marea piatră din capul unghiului a tuturor timpurilor.

Patriarhii, preoția levitică, bisericile creștine, toate Îl au ca centru pe Hristos. El trebuie să fie totul în toți. „Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață s-o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Isus Hristos. El S-a dat pe Sine Însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege și să-Și curețe un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune” (Tit 2:11-14).

Pavel întreabă: „Hristos a fost împărțit?” (1 Corinteni 1:13). Nu avem noi același Conducător spiritual? Când inima mea este copleșită, mă rog: „Du-mă pe stânca pe care n-o pot ajunge, căci este prea înaltă pentru mine!” (Psalmii 61:2). Cât de prețios este sacrificiul Său atotispășitor, sângele Său vărsat pentru noi! Scumpe sunt meritele Sale atotispășitoare, prețioasă este neprihănirea Sa sfințitoare! Prețioasă este infinita Sa plinătate și suficiență! „Voi aveți totul deplin în El” (Coloseni 2:10). „Și noi am primit din plinătatea Lui și har după har” (Ioan 1:16). Oricare altă temelie este nisip mișcător. În Hristos nu mai este nici evreu, nici grec, nici rob, nici liber, nici bărbat, nici femeie. Noi suntem toți una în Hristos Isus, iar El este Capul nostru. (Manuscrisul 89, 1898)

Ce pot face astăzi pentru a contribui la unitatea creștină pe care Hristos a venit să o aducă în casa, biserica și localitatea mea?


Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.