ARHITECT CERESC


„Toate aceste lucruri doar mâna Mea le-a făcut și toate și-au căpătat astfel ființa”, zice Domnul.
Isaia 66:2

Ascultă ediția audio aici.

Noi trebuie să-L iubim pe Dumnezeu nu numai cu toată inima, mintea și sufletul nostru, ci și cu toată puterea noastră. Aceasta implică folosirea deplină și inteligentă a puterilor fizice.

Domnul Hristos a fost un lucrător conștiincios atât în domeniul lucrurilor trecătoare, cât și în domeniul lucrurilor spirituale, și în toate activitățile Sale a dovedit hotărâre să împlinească voia Tatălui. Lucrurile din cer și cele de pe pământ sunt într-o legătură mai strânsă cu Hristos și sub o conducere mai directă a Sa decât înțeleg mulți. Domnul Hristos Însuși a plănuit amenajarea primului sanctuar de pe pământ. El este Cel care a prescris fiecare detaliu cu privire la construirea Templului lui Solomon. Acela care, în timpul vieții pământene, a lucrat ca tâmplar în Nazaret a fost Arhitectul ceresc ce a conceput planul pentru edificiul sfânt în care urma să fie onorat Numele Său.

Domnul Hristos a fost cel care le-a dat constructorilor cortului întâlnirii înțelepciunea de a executa cele mai frumoase și mai iscusite lucrări. El a spus: ,,Să știi că am ales pe Bețaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminția lui Iuda. L-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu, i-am dat un duh de înțelepciune, pricepere și știință pentru tot felul de lucrări. (…) Și iată că i-am dat ca ajutor pe Oholiab, fiul lui Ahisamac, din seminția lui Dan. Am dat pricepere în mintea tuturor celor ce sunt iscusiți, ca să facă tot ce ți-am poruncit” (Exodul 31:2,3,6).

Dumnezeu dorește ca toți lucrătorii Săi din toate domeniile să-L considere Dătătorul tuturor bunurilor pe care ei le au. Toate invențiile și inovațiile bune Îl au ca sursă pe Acela al cărui plan este minunat și a cărui execuție este excelentă (Isaia 28:29). Atingerea dibace a mâinii medicului, puterea lui asupra nervilor și mușchilor, cunoștințele lui cu privire la organismul delicat al omului constituie înțelepciunea puterii divine, care trebuie folosită pentru a veni în ajutorul celor suferinzi. Îndemânarea cu care tâmplarul folosește ciocanul, puterea cu care fierarul face să răsune nicovala vin de la Dumnezeu. El i-a înzestrat pe oameni cu talente și așteaptă de la ei să-L caute pentru a primi sfat. Indiferent ce-am face, indiferent de domeniul în care ne desfășurăm activitatea, Dumnezeu dorește să ne conducă mintea în așa fel încât să putem realiza o lucrare desăvârșită. (Parabolele Domnului Hristos, pp. 348, 349)

Cum să-L iubesc pe Dumnezeu cu toate puterile mele fizice, în timpul activităților mele de astăzi?


Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.