HRISTOS AL DISPENSAȚIUNII EVANGHELIEI


Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu.
Ioan 1:12

Ascultă ediția audio aici.

Din zilele lui Pavel până în timpul de față, Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, le-a adresat chemarea atât evreilor, cât și neevreilor. „Înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului”, spunea Pavel. Apostolul se socotea „dator și grecilor, și barbarilor”, la fel ca și evreilor, dar el niciodată nu a pierdut din vedere avantaje certe de care dispuneau evreii față de alții, „mai întâi de toate, prin faptul că lor le-au fost încredințate cuvintele lui Dumnezeu”. „Evanghelia”, afirma el, „este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului”, deoarece în ea este dezvăluită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris: „Cel neprihănit va trăi prin credință.” De această Evanghelie a lui Hristos, la fel de roditoare atât pentru iudei, cât și pentru neamuri, declară apostolul Pavel în Epistola către Romani că nu se rușina.

Când Evanghelia aceasta le va fi prezentată în plinătatea ei evreilor, mulți Îl vor primi pe Hristos ca Mesia. Printre predicatorii creștini sunt puțini care se simt chemați să lucreze printre evrei, dar la cei care au fost trecuți cu vederea, precum și la toți ceilalți trebuie să ajungă mesajul de îndurare și speranță în Hristos.

În cursul proclamării finale a Evangheliei, când trebuie făcută o lucrare specială în dreptul categoriilor de oameni neglijate până acum, Dumnezeu așteaptă ca mesagerii Săi să aibă un interes deosebit față de poporul evreu, regăsit în toate părțile lumii. Cum Scripturile Vechiului Testament sunt împletite cu cele ale Noului Testament în explicarea planului veșnic al lui Iehova, aceasta va fi pentru mulți evrei ca zorile unei noi creații, ca o înviere a sufletului. Când ei Îl vor vedea pe Hristosul dispensațiunii Evangheliei zugrăvit pe paginile Scripturii Vechiului Testament și vor înțelege cât de clar îl explică Noul Testament pe cel Vechi, facultățile înțelegerii lor, până aici adormite, vor fi trezite, și ei Îl vor recunoaște pe Hristos ca Salvatorul lumii. Mulți Îl vor accepta prin credință pe Hristos ca Răscumpărător al lor. În dreptul lor se vor împlini cuvintele: „Tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu” (Ioan 1:12). (Faptele apostolilor, pp. 380, 381)

Ce am eu în comun cu evreii, care ar putea servi ca element de legătură, să le pot împărtăși adevărurile biblice despre mesianitatea lui Isus?


Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.