IDEAL AL ÎNTREGULUI ADEVĂR


Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică.
1 Ioan 5:20

Ascultă ediția audio aici.

Hristos, Marele Misionar medical, a venit în lumea noastră ca Ideal al întregului adevăr. Adevărul nu își pierdea niciodată forța pe buzele Lui, nu suferea niciodată în mâinile Lui. Cuvintele adevărului cădeau de pe buzele Lui cu prospețimea și puterea unei noi revelații. El făcea cunoscute tainele Împărăției cerului, scoțând la iveală nestemată după nestemată de adevăr.

Hristos vorbea cu autoritate. Fiecare adevăr esențial de știut pentru oameni era proclamat de El cu convingerea neclintită a unor cunoștințe sigure. Nu spunea nimic imaginar sau sentimental. Nu expunea sofisme sau păreri omenești. De pe buzele Sale nu ieșeau basme sau teorii false, îmbrăcate într-un limbaj frumos. Afirmațiile pe care le făcea erau adevăruri fundamentate pe o cunoaștere personală. El a prevăzut doctrinele înșelătoare care aveau să umple lumea, dar nu le-a descris amănunțit. În învățăturile Lui, a insistat asupra principiilor neschimbătoare ale Cuvântului lui Dumnezeu. A subliniat adevăruri simple și practice pe care oamenii le puteau înțelege și aplica în experiența lor de fiecare zi.

Hristos ar fi putut să le dezvăluie oamenilor cele mai adânci adevăruri ale științei. Ar fi putut să le dezlege mistere a căror înțelegere a necesitat secole de muncă asiduă și de studiu. Ar fi putut să dea sugestii în diferitele domenii științifice, care ar fi constituit hrană pentru gândire și stimulent pentru invenții până la sfârșitul timpului. Dar nu a făcut aceste lucruri. Nu a spus nimic prin care să satisfacă ambițiile sau curiozitatea omului, deschizând porți către măreția lumească. În toate învățăturile Lui, Hristos a adus mintea oamenilor în contact cu Mintea infinită. Nu i-a îndrumat pe oameni să studieze teoriile umane despre Dumnezeu, despre Cuvântul Său sau despre lucrările Sale. El i-a învățat să privească la Dumnezeu așa cum este El revelat prin acțiunile Sale, prin Cuvântul Său și prin providența Sa. (Mărturii pentru biserică, vol. 8, pp. 201, 202)

Dacă Isus nu a spus nimic pentru a satisface curiozitatea ascultătorilor Săi și nici pentru a da curs ambiției omenești, ce îmi spune acest lucru despre cum ar trebui să vorbesc și să acționez?


Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.