AUTOR


Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la El.
Luca 24:27

Ascultă ediția audio aici.

În învățătura Sa, Domnul Hristos le-a prezentat oamenilor adevăruri vechi, al căror Autor fusese El Însuși și pe care le rostise prin patriarhi și profeți, dar pe care de această dată le așeza într-o lumină nouă. Cât de diferit părea sensul lor! Un potop de lumină și de spiritualitate aduceau explicațiile Sale. Iar Domnul a promis că Duhul Sfânt va lumina mintea ucenicilor pentru ca înțelesul Cuvântului lui Dumnezeu să le fie întotdeauna dezvăluit. Ei aveau să fie capabili să prezinte adevărurile Cuvântului într-o nouă frumusețe.

Încă de la prima rostire a promisiunii salvării în Eden, oamenii au avut ca subiecte de studiu viața, caracterul și lucrarea de mijlocire a Domnului Hristos. Totuși fiecare minte asupra căreia a lucrat Duhul Sfânt a prezentat aceste teme într-o lumină nouă și inspiratoare. Adevărurile mântuirii pot fi dezvoltate și amplificate în permanență. Deși sunt vechi, sunt permanent noi, dezvăluindu-i neîncetat căutătorului de adevăr tot mai multă slavă și putere.

În fiecare perioadă a istoriei are loc o nouă dezvoltare a adevărului – un mesaj de la Dumnezeu pentru respectiva generație. Toate adevărurile vechi sunt esențiale; un adevăr nou nu este independent de cele vechi, ci reprezintă o dezvăluire mai clară a acestora. Numai în măsura în care am înțeles adevărurile vechi le putem înțelege pe cele noi. Când a dorit să le descopere ucenicilor adevărul cu privire la învierea Sa, Domnul Hristos „a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la El” (Luca 24:27). Dar lumina care radiază din proaspăta dezvăluire a adevărului le glorifică pe cele vechi. Acela care respinge sau neglijează adevărul nou nu le deține, de fapt, nici pe cele vechi. Pentru el, adevărul își pierde puterea vitală și devine nimic altceva decât o formă lipsită de viață.

Există unii care declară că ei cred și proclamă învățăturile Vechiului Testament, în timp ce le resping pe cele ale Noului Testament. Dar, refuzând să accepte învățăturile Domnului Hristos, ei dovedesc faptul că nu cred nici cele spuse de patriarhi și profeți. „Căci, dacă ați crede în Moise”, a spus Isus, „M-ați crede și pe Mine, pentru că el a scris despre Mine” (Ioan 5:46). Prin urmare, învățătura lor nu are nicio putere, nici măcar cea cu privire la Vechiul Testament. (Parabolele Domnului Hristos, pp. 127, 128)

Ce vechi adevăr a adaptat Dumnezeu și l-a făcut eficient pentru a împlini o nevoie prezentă în viața mea?


Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.