SFĂTUITOR DIVIN


Pregătiți calea Domnului, neteziți-I cărările.
Marcu 1:3

Ascultă ediția audio aici.

Întreaga comoară a cerului ne stă la dispoziție în vederea lucrării de pregătire a căii Domnului. Providența a prevăzut suficientă putere în universul instrumentelor cerești pentru a face din lucrarea misionară un minunat succes, dacă instrumentele omenești se vor califica și se vor dota pe deplin pentru această mare lucrare. Succesele noastre de până acum au fost proporționale cu eforturile depuse. Dumnezeu plasează fiecare suflet care își declară credința în Hristos sub datoria de a-și angaja toate capacitățile în serviciul Său.

Nu este nevoie de nicio disperare sau îngrijorare inutilă dacă cei care au experiență și cunoștințe cu privire la adevăr se vor menține în lumina razelor Soarelui Neprihănirii, pentru că Domnul este plin de har și rugăciunea lui Hristos pentru ucenicii Săi a fost ca toți să fie una, cum El era una cu Tatăl. „Pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru care ei să fie una, cum și Noi suntem una” (Ioan 17:21,22). (…)

Va exista o împletire a elementelor divine cu efortul uman pentru a fi îndeplinită lucrarea pentru aceste ultime zile. Lucrarea va fi cel mai probabil întreruptă brusc în cele mai neașteptate modalități. (…)

Deschiderea ușilor pentru adevăr va fi atât de rapidă încât va surprinde biserica. Doar Numele lui Dumnezeu va fi glorificat. Ființele umane mărginite se vor umple de uimire și adorare. Biserica este acum foarte privilegiată să îndeplinească o parte activă – elemente active întrebuințând instrumente cerești. Toți creștinii trebuie să devină acum oameni ai mijlocirii înaintea lui Dumnezeu. Ei vor da dovadă cât de mult Îl iubesc pe Isus și sufletul răscumpărat de El prin propriul sânge.

Bărbații și femeile din biserică sunt privilegiați cu ocazia de aur de a dobândi o experiență mai înaltă și mai sfântă, înfrumusețată cu atributele lui Hristos. (…) El trebuie să fie Sfătuitorul lor divin și atât biserica în întregime, cât și membrii, individual, trebuie să manifeste un spirit de mijlocire și de luptă cu Dumnezeul care nu Își calcă legământul în favoarea lor, precum și a celor care veghează pe zidurile Sionului și a slujitorilor din lucrarea Lui, ca toți să fie îmbrăcați în hainele mântuirii și să poată avea astăzi putere să câștige lupta cu Dumnezeu, astfel ca multe suflete să devină roade ale lucrării lor. (Scrisoarea 43a, 1890)

Ce voi face astăzi pentru a conduce pe cineva la Hristos?


Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.