SALVATOR ETERN


El (…) trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei.
Evrei 7:25

Hristos a spus: „Voi sunteți martorii Mei” (Isaia 43:10). Voi trebuie să țineți sus cuvântul vieții, să faceți să strălucească lumina voastră înaintea oamenilor astfel încât ei, văzând faptele voastre bune, să-L poată slăvi pe Tatăl vostru care este în ceruri. Mărturisirea de credință a bisericii și proclamarea dovezilor adevărului lui Dumnezeu – dragostea, credincioșia și puterea – sunt mijloacele alese de Cer ca să dezvăluie lumii dragostea iertătoare a lui Hristos. Mărturiile oamenilor lui Dumnezeu, când poartă amprenta Duhului Său, îi conving pe cei din jur de păcatul de a neglija o mântuire atât de mare. Atunci când recunosc puterea Lui, care a acționat prin patriarhi și profeți, cei convertiți la Dumnezeu au o mărturie mai impresionantă de dat cu privire la minunile harului lui Hristos – Salvatorul etern – în experiența lor prezentă și personală. Aceste prețioase recunoașteri ale bunătății, îndurării și iubirii lui Dumnezeu, când sunt însoțite de o viață în concordanță, poartă în ele o putere irezistibilă, care va duce la salvarea de suflete. Apostolul zice: „Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată” (1 Petru 2:9).

Fiecare adevăr important acceptat în inimă trebuie să-și găsească exprimarea în viață. În măsura în care primesc dragostea lui Hristos, oamenii vor să-i proclame puterea în fața altora și însuși actul de proclamare a acesteia îi aprofundează și îi intensifică valoarea pentru propriul suflet. Cei al căror suflet este plin de dragostea lui Hristos sunt nerăbdători să facă cunoscute în jur mângâierea, speranța și pacea care le umple inima. Se simt ca Pavel când a spus: „Da, mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta să vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos și să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile, pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi, prin biserică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Isus, Domnul nostru” (Efeseni 3:8-11). (Review and Herald, 19 februarie, 1889)

Dorința de a proclama dragostea lui Hristos vine în măsura în care este primită la nivel personal. Când a fost ultima dată când am spus cuiva despre dragostea lui Hristos?

 Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.