PRIM-MISIONAR


Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut.
Luca 19:10

Fiecare creștin sincer care se află în legătură cu școlile noastre să se hotărască să fie un slujitor credincios al cauzei lui Hristos și să ajute pe fiecare elev să fie credincios, curat și să aibă o viață sfântă. Faceți în așa fel încât toți aceia care Îl iubesc pe Dumnezeu să caute și să îi câștige pe cei care încă nu L-au mărturisit pe Hristos. În fiecare zi, ei vor exercita o influență tăcută și devotată în rugăciune și vor coopera cu Isus Hristos, Prim-Misionarul lumii noastre. Fiecare suflet – bărbat, femeie și tânăr – să facă progrese spre desăvârșirea caracterului și a devoțiunii, în puritate și sfințenie, și să trăiască privind numai la slava lui Dumnezeu, astfel încât opozanții credinței noastre să nu poată triumfa. Faceți să existe o așa strânsă comuniune în sfânta noastră credință, încât influența noastră unită să fie cu totul de partea Domnului și să servească transformării celor cu care venim în legătură. Să se vadă clar că aveți o legătură vie cu Dumnezeu și că depuneți eforturi pentru slava Maestrului, căutând să cultivați la voi toate trăsăturile nobile de caracter prin care să Îl onorați pe Cel care Și-a dat viața pentru voi. Fie ca dragostea lui Hristos să exercite o forță de atracție care să-i aducă și pe alții pe calea hotărâtă pentru umblarea celor răscumpărați ai Domnului. Când vor învăța să le placă voia lui Dumnezeu, elevii din școlile noastre vor constata că este relativ ușor de împlinit.

Dacă elevii văd defecte de caracter la alții, să fie recunoscători că pot discerne aceste defecte și deci sunt puși în gardă în privința lor. Fără îndoială că veți vedea persoane care nu au învățat blândețea și smerenia lui Hristos, cărora le place să se etaleze și care sunt orgolioase, frivole și lumești. Singurul remediu pentru astfel de oameni este să privească la Isus și, studiind caracterul Lui, să se debaraseze de orice este inutil și superficial, slab și jalnic. Caracterul lui Hristos este plin de îndurare, răbdare, bunătate, milă și inegalabilă dragoste. Admirând un asemenea caracter, ei se vor ridica deasupra micimii celor care i-au format și modelat, făcându-i nesfinți și antipatici. Ei vor spune: „N-o să stau lângă o persoană orgolioasă și nici nu voi merge alături de un ipocrit.” Vor înțelege că „cine umblă cu înțelepții se face înțelept, dar cel ce se întovărășește cu nebunii va pieri”. (Review and Herald, 16 ianuarie 1894)

Ce înseamnă pentru mine să depun eforturi spre slava Maestrului?

 Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.