SEMĂNĂTOR DIVIN


Semănătorul seamănă Cuvântul.
Marcu 4:14

Profetul Isaia prezintă o mărturie puternică despre Hristos: „Căci un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al păcii” (Isaia 9:6). (…)

Hristos le-a reproșat ucenicilor Săi lentoarea înțelegerii lor. Ei erau influențați de zicătorile și cunoștințele lor populare, astfel încât adevărurile spuse de cel mai mare Învățător pe care L-a cunoscut lumea vreodată erau adesea adevăruri pierdute pentru ei. Hristos i-a făcut să-și dea seama că El îi pusese în posesia adevărului despre a cărui valoare puțin bănuiau ei. După înviere, în timp ce călătorea spre Emaus cu doi dintre ucenicii Săi, El le-a deschis mintea să înțeleagă Scripturile, explicându-le Vechiul Testament în așa fel încât să poată vedea înțelesul lucrurilor pe care nici scriitorii înșiși nu l-au putut vedea.

Cuvintele lui Hristos sunt prezentate ca fiind pâinea din cer. Pe măsură ce ucenicii se hrăneau din cuvintele lui Hristos, înțelegerea lor sporea. În timp ce căutau conștiincioși adevărul ca pe o comoară ascunsă, ei înțelegeau mai bine valoarea harului și a neprihănirii lui Hristos. În ce privește înțelegerea învățăturilor Sale, ei au trecut de la umbrele zorilor la strălucirea amiezii.

Lucrarea niciunui autor omenesc nu este perfectă. Profunzimea inteligenței umane e măsurabilă. Cele mai bogate mine de realizări umane nu sunt inepuizabile. Dar cea mai înaltă, cea mai profundă și cea mai amplă manifestare a imaginației nu-L poate cuprinde pe Dumnezeu. Rămâne o infinitate dincolo de tot ce poate imaginația noastră să cuprindă de una singură; Duhul Sfânt trebuie să ni-L descopere [pe Dumnezeu]. Numeroși oameni sunt mult prea mulțumiți cu înțelegerea adevărurilor de suprafață ale revelației. Pietre prețioase ale adevărului sunt pierdute din vedere pentru că ei nu pot discerne valoarea acestora. Cel care studiază Biblia să-și forțeze mintea în timp ce parcurge Cuvântul Domnului, întrucât înțelesul se află adesea în profunzime. Cunoștința astfel câștigată va fi asemenea seminței cerești plantate de către Semănătorul divin. (The Signs of the Times, 22 decembrie 1898)

Dacă este nevoie de Duhul Sfânt ca să pot gestiona sămânța pusă de Semănătorul divin, cât de des mă rog pentru acest Dar care îmi deschide mintea?

 Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.