PĂSTOR SALVATOR


Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc și ele vin după Mine.
Ioan 10:27

În timp ce își conduce turma peste culmile stâncoase, prin păduri și prin râpe sălbatice, către locurile de pășunat de pe malul pâraielor, în timp ce le supraveghează în munți în noaptea singuratică, ferindu-le de tâlhari și îngrijindu-le cu duioșie pe cele bolnave și slabe, viața păstorului ajunge să fie una cu a oilor lui. Un atașament puternic și plin de duioșie îl leagă de cele care fac obiectul grijii lui. Oricât de mare ar fi turma, păstorul cunoaște fiecare oaie. Fiecare are numele ei și răspunde la chemarea păstorului.

După cum un păstor pământesc își cunoaște oile, tot astfel Păstorul divin Își cunoaște turma răspândită în toată lumea. „Voi sunteți oile Mele, oile pășunii Mele, și Eu sunt Dumnezeul vostru, zice Domnul Dumnezeu”, iar Isus spune: „Te chem pe nume: ești al Meu.” „Te-am săpat pe mâinile Mele” (Ezechiel 34:31; Isaia 43:1; 49:16).

Isus ne cunoaște pe fiecare în parte și are milă de slăbiciunile noastre. Ne cunoaște pe toți pe nume. Cunoaște chiar casa în care locuim și pe fiecare dintre cei ce o ocupă. Uneori le-a dat îndrumări slujitorilor Săi să meargă pe o anumită stradă dintr-un anumit oraș, la o anumită casă, pentru a o găsi acolo pe una dintre oile Sale.

Fiecare suflet este atât de bine cunoscut de Isus de parcă ar fi singurul pentru care a murit Mântuitorul. Durerea fiecăruia Îi mișcă inima. Strigătul de ajutor ajunge la urechile Lui. El a venit pentru a-i atrage pe toți oamenii la Sine. El le zice: „Urmați-Mă”, iar Duhul Său lucrează asupra inimii lor, pentru a-i atrage să vină la El. Mulți nu se lasă atrași. Isus știe cine sunt aceștia. Știe și cine primește cu voie bună chemarea Sa și este gata să vină sub grija Sa de păstor. El zice: „Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, și ele vin după Mine.” El are grijă de fiecare în parte ca și cum n-ar mai fi nimeni pe fața pământului.

„El Își cheamă oile pe nume și le scoate afară din staul (…) și oile merg după El, pentru că Îi cunosc glasul.” Păstorul din Orient nu mână oile de la spate. El nu se bazează pe forță sau frică, ci, mergând înainte, le cheamă. Ele îi cunosc glasul și se supun chemării. Tot așa face și Păstorul Salvator cu oile Sale. (Hristos, Lumina lumii/Viața lui Iisus, pp. 479, 480)

Când Isus mă cheamă, vin eu la El? Când El îmi cere să fac ceva, mă grăbesc sau ezit să-L ascult?

 Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.