Uniți pentru Evanghelie


„Cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare; îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste.” (Efeseni 4:2)

Ascultă ediția audio aici.

George Whitefield a fost un tânăr predicator care a reușit să cucerească mii de oameni. În timpul vieții lui, a predicat în total înaintea a aproximativ zece milioane de oameni. Alăturându-se unui grup de studiu condus de frații Wesley, a luat contact cu adevărurile Bibliei și s-a decis să devină misionar. Avea un dar deosebit de a predica, prezentând personajele biblice cu un realism aparte, iar oamenii erau captivați de ceea ce auzeau și sorbeau fiecare cuvânt ieșit de pe buzele lui. Cu toate acestea, erau lucruri care îl împiedicau să aibă o bună colaborare cu ceilalți predicatori. Ellen White vorbește despre predicatorii din vremea respectivă și spune că „nu erau de acord asupra tuturor punctelor de doctrină, dar toți erau conduși de Duhul lui Dumnezeu și uniți de același obiectiv captivant – de a câștiga suflete pentru Hristos. Deosebirile de păreri dintre Whitefield și frații Wesley amenințau la un moment dat să provoace despărțire, dar, pentru că învățaseră blândețea în școala lui Hristos, îngăduința reciprocă și iubirea i-au împăcat. Nu aveau timp de dispute în vreme ce erezia și păcatul abundau pretutindeni și păcătoșii se îndreptau spre ruină” (TV, p. 211).

Astăzi, când Domnul e gata să vină, noi suntem chemați să trăim creștinismul în mod real și onest. Orice piedică trebuie înlăturată pentru a putea fi umpluți cu spiritul lui Hristos, cu dragostea Sa pentru oamenii înrobiți de păcat. Este timpul ca toți – copii, tineri și vârstnici – să ne unim inimile în legătură frățească pentru ca realitatea Cuvântului sfânt să prindă viață în noi. A sosit timpul când „orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru” (Efeseni 4:31).

Roagă-L astăzi pe Dumnezeu să ne conștientizeze pe toți de nevoia unității tuturor categoriilor de vârstă pentru a-L putea prezenta pe Hristos lumii!

Provocare:

Roagă-L pe Dumnezeu să te ajute să găsești o modalitate de a lucra împreună cu tinerii din biserica ta la un proiect de misiune!

Sorin Bălăceanu
Conferința MoldovaCursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.