Dincolo de Evanghelii


Isus a mai făcut înaintea ucenicilor Săi multe alte semne, care nu sunt scrise în cartea aceasta. (Ioan 20:30)

Ascultă ediția audio aici.

Relatarea despre patimile lui Hristos trebuie să fie adevărată, nu poate fi închipuită, nu poate fi rodul imaginației apostolilor sau nişte mituri rezultate din credința postpascală a evangheliștilor. Doar dacă este autentică, istorică, îi putem acorda credibilitate și putem fi de acord cu lucrarea de mântuire înfăptuită de Hristos în acea săptămână.

Orice ar fi, cel puțin unul dintre personajele cele mai importante ale istoriei crucificării, Ponțiu Pilat, a existat și a lăsat urme dincolo de evanghelii. Mai mult decât atât! Ce informații despre Isus și viața Sa putem găsi în alte documente în afară de textele biblice? Cum au primit evreii și latinii ecoul evenimentelor evanghelice? În anul 115, Tacit, istoric roman, vorbind despre persecuțiile împăratului Nero împotriva creștinilor, a scris: „Numele «creștin» vine de la numele lui Hristos, care a fost condamnat sub domnia lui Tiberiu, de procuratorul Ponțiu Pilat…” (Anale, 15.44). Dintre sursele evreiești, opera lui Josephus, istoric contemporan cu Pavel, și Talmudul sunt cele mai semnificative. Josephus, în lucrarea sa Antichități iudaice, îi citează o dată pe Ioan Botezătorul și de două ori pe Hristos; iar Talmudul, și mai valabil și explicit, spune: „Nu s-a găsit nimeni care să dea mărturie în favoarea Lui, așa că a fost atârnat în ajunul Paștelui.”

După cum afirma Petru: „În adevăr, v-am făcut cunoscute puterea şi venirea Domnului nostru Isus Hristos nu întemeindu-ne pe nişte basme meşteşugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înşine cu ochii noştri mărirea Lui” (2 Petru 1:16).

Evenimentele patimilor lui Hristos, desfășurate de Paști, așa cum le găsim în evanghelii, sunt mărturia vie a celor care au luat parte la ele, le-au trăit. Prin intermediul acestei mărturii, semnificația spirituală profundă pe care teologia creștină a dat-o evenimentelor devine reală și validă, astăzi și în secolele ce vor veni, la fel de reală și validă ca faptele pe care ea se întemeiază.

Dincolo de tot ceea ce s-ar putea spune, există o dovadă fundamentală care demonstrează veridicitatea relatării sfinte despre Isus, și anume puterea ei transformatoare în viața omului. Mii de persoane pot da mărturie despre modul în care Isus le-a schimbat viața. Nu există putință de tăgadă. Ceea ce a făcut în viața mea și în viața dumneavoastră este un adevărat miracol!

Pentru că există în ceruri un Dumnezeu… este momentul să Îl rugăm să folosească viețile noastre pentru a face cunoscută și altora istoria mântuirii, faptul că Isus S-a născut, a trăit și a înviat din morți și este gata să revină.


Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.