Totul a fost creat pentru om

Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului şi toată oștirea lor, prin suflarea gurii Lui. (Psalmii 33:6)

„Și Dumnezeu a zis.” Iată propoziția care constituie firul roșu din întreaga relatare. Este refrenul, repetat de zece ori, al acestui minunat poem. A spune înseamnă, totodată, a gândi și a voi. În rostirea lui Dumnezeu rezidă puterea de legiferare a inteligenței Sale și puterea de aducere la îndeplinire a voinței Sale. Aceste cuvinte revelează un principiu luminos, un proiect inteligent și bun, aflat la baza a tot ce există. Dincolo de vălul universului vizibil, care ne ia ochii, dincolo de regularitatea anotimpurilor și de legile fixe care le guvernează și care ne pot împiedica să vedem dincolo de mersul firesc și necesar al lucrurilor, această propoziție: „Și Dumnezeu a zis” ne descoperă un braț puternic, un ochi cu discernământ, o inimă care ne caută, plină de bunăvoință, o Ființă care lucrează prin providență și care ne iubește.

Raza de lumină care, odată ce ne-a atins retina, desenează înaintea noastră un splendid peisaj perfect realizat își împlinește menirea fiindcă Dumnezeu i-a spus să strălucească. Aerul pe care plămânii noștri îl respiră își îndeplinește rolul pentru că El i-a spus să ne asigure oxigen și viață. Florile și fructele pe care le recoltăm aproape tot timpul anului au fost semănate de El pentru noi, în frumoasa grădină a Terrei. Soarele care determină durata anilor, a zilelor și a orelor, luna care separă anii în luni și lunile în săptămâni fac astfel pentru că Dumnezeu le dirijează mișcările pe bolta cerească.

Multitudinea de viețuitoare care umplu de viață apele, aerul și pământul, animalele domestice alături de care trăim, există pentru că ne-a înconjurat de ele fie pentru a ne stimula să fim activi, în încercarea noastră de a le înfrânge rezistența, fie pentru a putea profita de docila lor cooperare. Și, în cele din urmă, dacă noi înșine suntem aici, ca încununare a creației, dacă putem să Îl numim Tată pe Cel care ne numără cele o sută patruzeci de mii de fire de păr din cap, precum și miile de astre care se rotesc pe cer, este pentru că El a binevoit să ne facă după chipul Său și să pună în noi o strălucire din Ființa Sa.

Facem parte cu toții din planul divin al creației. Să nu ne izolăm și să ne privăm, astfel, de prezența Sa. El are un plan astăzi pentru noi. Să ne lăsăm conduși de El.

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.