Ceea ce se vede este făcut din ce nu se vede

Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. (Evrei 11:3)

Creația este rezultatul manifestării înțelepciunii și puterii infinite a lui Dumnezeu. Ellen White afirmă că opera creatoare a lui Dumnezeu a fost precedată de… nimic: „Pentru crearea pământului, Dumnezeu nu s-a folosit de materie preexistentă. «El a zis și s-a făcut; a poruncit și a luat ființă» (Psalmii 33:9). Toate lucrurile, materiale sau spirituale, au apărut la cuvântul Său și au fost create după planul Său. Cerurile și toată oștirea lor, pământul și toate lucrurile de pe el și-au început existența prin suflarea gurii Sale” (Divina vindecare, „Crearea pământului”).

Creațiunea relatată în Geneza nu a fost o operațiune realizată folosind materie preexistentă. Crearea lumii din nimic și evoluția, care are ca punct de plecare materia preexistentă, sunt două concepte ireconciliabile și antagonice din mai multe puncte de vedere. De exemplu, în ce privește:

1. Timpul. Dumnezeu a creat lumea în șase zile. Evoluției îi sunt necesare milioane de ani.

2. Mijlocul. Dumnezeu a creat prin cuvântul Său. Evoluția este posibilă prin mutații și selecție naturală, adică prin moarte.

3. Scopul. Dumnezeu a creat cu un scop, un plan, o finalitate. Evoluția lasă totul la voia întâmplării.

4. Rezultatele. Dumnezeu S-a bucurat pentru că tot ce a creat era foarte bun. Evoluția dă naștere unei mecanici a morții și imperfecțiunii: selecția naturală.

5. Crearea omului. Dumnezeu a creat omul după chipul și asemănarea Lui. În evoluție, s-a recurs la o maimuță antropoidă ca verigă prealabilă omului.

6. Mântuirea sau răscumpărarea omului decăzut. Dumnezeu a răscumpărat omul prin intermediul Crucii, prin intervenția directă și istorică a Dumnezeului-Om. În evoluție, procesul de restaurare a omului se face prin forță și prin dominarea celui slab de către cel mai puternic.

7. Cerurile noi și Noul Pământ. Dumnezeu va crea ceruri noi și un pământ nou (1 Corinteni 15:52). În evoluție, procesul trebuie să se realizeze după mii, milioane de transformări intermediare.

Să ne amintim că, din moment ce Dumnezeu a avut puterea de a crea universul, are și puterea de a transforma viața noastră.

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.