Un popor sfânt

Cel neprihănit se bucură în Domnul și în El își caută scăparea; toți cei cu inima fără prihană se laudă că sunt fericiți. (Psalmii 64:10)

Urmărește ediția video aici.

Scriptura se va împlini în mod literar. Tot ce poate fi zguduit va fi zguduit, iar acele lucruri care nu pot fi zguduite vor rămâne. Sunt uimită când privesc asupra trecutului, prezentului și viitorului poporului lui Dumnezeu. Domnul va avea un popor curat și sfânt – un popor care va rezista încercării. Toți credincioșii trebuie să-și cerceteze acum inimile ca și cum ar face-o cu o candelă aprinsă. (…)

Înaintea noastră stă posibilitatea minunată de a fi asemenea Domnului Hristos – ascultători față de toate principiile Legii lui Dumnezeu. Prin noi înșine, nu putem însă ajunge la această stare. Tot ce este bun în noi se datorează Domnului Hristos. Sfințenia pe care Cuvântul lui Dumnezeu spune că trebuie s-o avem înainte de a putea fi mântuiți este rezultatul harului divin ce lucrează în noi pe măsură ce ne plecăm în supunere față de disciplina și influența Duhului adevărului. (…)

Lucrarea de transformare a caracterului este o lucrare continuă. Zi de zi Dumnezeu lucrează pentru sfințirea noastră, iar noi trebuie să cooperăm cu El, depunând eforturi stăruitoare în cultivarea obiceiurilor corecte. Modul în care trebuie să conlucrăm la propria noastră mântuire este clar prezentat în capitolul întâi din a doua epistolă a lui Petru. În mod constant, noi trebuie să adăugăm har după har și, pe măsură ce facem acest lucru, Dumnezeu va lucra pentru noi în conformitate cu planul înmulțirii. El este întotdeauna gata să asculte și să răspundă la rugăciunile celui cu inima smerită, iar harul și pacea vor fi înmulțite pentru cei ce Îi sunt credincioși. El le acordă cu bucurie binecuvântările de care au nevoie în lupta împotriva relelor care îi asaltează. Cei care ascultă de sfaturile din Cuvântul Său nu vor duce lipsă de niciun lucru bun. (…)

Dumnezeu va face mai mult decât doar să împlinească așteptările celor care își pun încrederea în El. El dorește să nu uităm că, atunci când suntem umili și smeriți, ne situăm în acea poziție în care El poate și va interveni în favoarea noastră. El este foarte bucuros când noi apelăm la îndurările și binecuvântările din trecut ca motiv pentru care El ne va acorda în continuare binecuvântări mai mari, mai multe. El este onorat când Îl iubim și dăm mărturie privind autenticitatea iubirii noastre prin păzirea poruncilor Sale. El este onorat când noi punem deoparte ziua a șaptea ca o zi sfântă. Pentru cei care fac acest lucru, Sabatul este un semn, „ca ei să știe”, spune Dumnezeu, „că Eu sunt Domnul care îi sfințesc”. Sfințirea înseamnă comuniune continuă cu Dumnezeu. Nu există nimic atât de mare și puternic precum dragostea lui Dumnezeu pentru copiii Săi. – Review and Herald, 15 martie 1906

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.