Duhul Sfânt și Rămășița

După aceea, am văzut pogorându-se din cer un alt înger care avea o mare putere; și pământul s-a luminat de slava lui. (Apocalipsa 18:1)

Urmărește ediția video aici.

Avem în fața noastră o lucrare specială pe care trebuie să o facem. Trebuie să ne rugăm acum mai mult ca niciodată înainte pentru călăuzirea Duhului Sfânt. Să căutăm pe Domnul cu toată inima, ca să-L putem găsi. Am primit lumina soliilor celor trei îngeri, iar acum trebuie să ieșim în față și să luăm poziție hotărât de partea adevărului…

Cunoașterea salvatoare de Dumnezeu își va îndeplini lucrarea de curățire în mintea și în inimile credincioșilor. Cuvântul spune: „Vă voi stropi cu apă curată, și veți fi curați…” Aceasta este lucrarea Duhului Sfânt, trimis de Dumnezeu. Casa lui Israel trebuie să se umple cu Duhul Sfânt și să fie botezată cu harul mântuirii.

În mijlocul strigătelor confuze: „Iată, Hristosul este aici!” va fi adusă o mărturie specială a adevărului potrivit pentru acest timp, solie care trebuie primită, crezută și pusă în practică… Adevărul cel veșnic din Cuvânt va rămâne în picioare, neafectat de niciun fel de erori seducătoare și interpretări spiritiste, liber de orice imagini fanteziste, ademenitoare. Tot felul de amăgiri vor atrage atenția poporului lui Dumnezeu, însă adevărul trebuie să stea în picioare îmbrăcat în veșmintele sale frumoase, curate. Cuvântul, prețios prin influența sa sfântă, înălțătoare, nu trebuie degradat prin aducerea lui la același nivel cu lucrurile comune, obișnuite. El trebuie să rămână întotdeauna necontaminat de argumentele false cu care Satana încearcă să înșele, dacă este cu putință, chiar pe cei aleși.

Proclamarea Evangheliei este singurul mijloc prin care Dumnezeu poate folosi ființele omenești ca instrumente pentru salvarea de suflete. Pe măsură ce bărbații, femeile și copiii proclamă Evanghelia, Domnul va deschide ochii celor orbi pentru a descoperi legile Sale și va scrie în inimile celor cu adevărat pocăiți Legea Sa. Duhul însuflețitor al lui Dumnezeu, care lucrează prin uneltele omenești, îi conduce pe cei credincioși să fie un singur cuget, un singur suflet, uniți în iubirea pentru Dumnezeu și în păzirea poruncilor Sale – pregătindu-se aici jos pentru mutarea în ceruri…

Fie ca lucrarea de proclamare a Evangheliei lui Hristos să fie făcută eficientă prin intermediul Duhului Sfânt. Fie ca niciun credincios, în ziua încercării și a judecăţii care a început deja, să nu dea ascultare născocirilor vrăjmașului. Cuvântul cel viu este sabia Duhului. Îndurările și judecățile vor fi trimise din ceruri. Lucrarea Providenței se va manifesta atât prin milă, cât și prin judecată. – Review and Herald, 13 octombrie 1904

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.