[luni] Adevărata temperanță înseamnă o viață echilibrată

Nu știți că voi sunteți Templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? (1 Corinteni 3:16)

Viața noastră de aici ne este doar concesionată și întrebarea pe care ar trebui să și-o pună fiecare este: În ce ar trebui să-mi investesc viața pentru a obține cel mai bun profit? Viața capătă valoare doar dacă facem tot ce putem spre binele semenilor noștri și spre slava lui Dumnezeu. Cultivarea atentă a darurilor cu care ne-a înzestrat Creatorul ne va califica pentru o utilitate mai înaltă aici, și pentru o viață mai bună în lumea viitoare.

Este folosit bine acel timp din viața noastră care este investit pentru punerea temeliei și pentru păstrarea unei bune sănătăți fizice și mintale. Nu ne putem permite să micșorăm sau să ciuntim nici măcar o singură funcție a minții sau a trupului prin muncă peste măsură sau prin maltratarea oricărei părți a mașinăriei vii. Dacă facem acest lucru, cu siguranță vom suporta consecințele. Cea dintâi datorie a noastră față de Dumnezeu și față de semenii noștri este autodezvoltarea. Fiecare facultate cu care ne-a înzestrat Creatorul trebuie cultivată până la desăvârșire, ca să putem fi în stare să facem cât mai mult bine posibil. Pentru a ne curăți și rafina caracterul, avem nevoie de harul lui Hristos, care ne va face în stare să ne vedem deficiențele, să le corectăm și să îmbunătățim ceea ce este bun. Această lucrare, îndeplinită pentru noi înșine în puterea și în numele Domnului Isus, va fi de mai mult folos semenilor noștri decât orice predică pe care le-am putea-o predica. Exemplul unei vieți echilibrate și ordonate este de o valoare inestimabilă.

Necumpătarea stă la baza multor rele din viață. Nu vorbim de necumpătare limitând-o doar la folosirea băuturilor alcoolice; aceasta înseamnă mult mai mult, inclusiv îngăduirea oricărei pofte și patimi vătămătoare. Dacă poftele și patimile s-ar afla sub controlul unei rațiuni sfințite, societatea noastră ar arăta cu totul diferit astăzi. Multe lucruri care sunt folosite de obicei ca produse alimentare sunt nepotrivite ca hrană; gustul acestora este nenatural, însă a fost cultivat. Alimentele excitante creează o dorință după stimulente și mai puternice.

Hrana indigestă deranjează întreg organismul, iar urmările sunt dorințe și pofte excesive… Adevărata temperanță înseamnă să ne abținem complet de la ceea ce este dăunător și să folosim înțelept doar acele articole alimentare care sunt sănătoase și hrănitoare. – Signs of the Times, 20 aprilie 1882

Material preluat de pe devotionale.ro.