[Marți] Formarea unui caracter asemenea lui Dumnezeu

Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. (Galateni 5:22:23)

Oamenii pot fi exact ceea ce aleg să fie. Caracterul nu se obține dobândind o educație. Caracterul nu se obține prin adunarea de bogății sau onoruri lumești. Caracterul nu se dobândește încercând să-i facem pe alții să ducă lupta vieții în locul nostru. Pentru caracter trebuie să depunem efort, să luptăm pentru el; și, pentru formarea acestuia, este nevoie de un scop, de voință și hotărâre. Pentru a obține un caracter pe care Domnul să îl aprobe, este nevoie de efort susținut. Este nevoie de o continuă împotrivire față de puterile întunericului pentru a sta sub steagul cel însângerat al Prințului Emanuel, ca să fim acceptați în ziua judecății și să avem numele scrise în cartea vieții. Nu merită mai degrabă să avem numele noastre înscrise în această carte, să devină nemuritoare printre îngerii cei sfinți, decât să li se aducă elogii pe tot pământul? Dacă știu că Domnul Isus privește cu bucurie asupra mea, dacă știu că El aprobă faptele și căile mele, atunci să vină orice ar veni, necazuri oricât de mari, mă voi resemna în fața sorții mele și mă voi bucura în Domnul. (…)
Ați aprins focul de pe altar? Dacă da, lăsați-l să strălucească prin fapte bune pentru cei din jurul vostru. Mobilizați-vă și, prin influență divină și eforturi stăruitoare, răspândiți lumina. (…)

Trebuie să lucrăm pentru Dumnezeu, trebuie să lucrăm pentru ceruri cu toată puterea și credința pe care le avem. Nu vă lăsați amăgiți de lucrurile trecătoare ale acestei vieți. Aveți în vedere lucrurile cu valoare veșnică. Eu doresc o comuniune mai strânsă cu Dumnezeu. Eu doresc să cânt cântecul mântuirii în împărăția slavei. Doresc să fie așezată pe fruntea mea cununa nemuririi. Doresc să aduc neîncetat laude Aceluia care Și-a părăsit slava și a venit pe acest pământ ca să-i salveze pe cei care erau pierduți. Doresc să-L preamăresc pe El. Vreau să-I aduc Lui slavă. Doresc moștenirea cea veșnică și bogățiile veșnice. Și vă întreb pe voi, ce răspundere am dacă mă preocupă lucrurile lumii și pierd sau câștig cerul în final? Sau la ce îmi vor folosi acestea? Însă dacă mă prind de Cer, voi putea avea o influență potrivită asupra semenilor mei; voi putea avea o influență care se va putea opune continuu valului de rele care există în această lume și va conduce sufletele spre corabia unde vor fi în siguranță. – Review and Herald, 21 decembrie 1886

Material preluat de pe devotionale.ro.