[Luni] Odihna creștinului

Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă. Luați jugul Meu asupra voastră și învățați de la Mine, căci Eu sunt blând și smerit cu inima; și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun și sarcina Mea este ușoară. (Matei 11:28-30)

Lumea este plină de tulburare, încercări și greutăți. Este un teren al vrăjmașului, și pretutindeni suntem asaltați de ispite. „În lume”, spune Domnul Isus, „veți avea necazuri, dar îndrăzniți căci Eu am biruit lumea” și „vă dau pacea Mea”.
Mântuitorul nostru aseamănă cerințele Sale cu un jug, iar viața creștinului, cu una în care trebuie să fie purtate poveri. Și totuși, punându-le în contrast cu poverile impuse de păcat, El declară: „Jugul Meu este bun și povara Mea este ușoară.” Când încercăm să trăim o viață creștină, să-i împlinim responsabilitățile și să ne îndeplinim datoriile fără ajutorul Domnului Hristos, jugul acesta ne roade, iar povara este insuportabil de grea. Însă Domnul Isus nu dorește ca noi să facem astfel. (…)

Mulți susțin că au venit la Hristos, însă ei se agață încă de propriile lor căi, care constituie un jug dureros. Egoismul, lăcomia, ambiția, iubirea de lume și alte păcate îndrăgite le distrug pacea și bucuria. (…)

Creștinul trebuie să-și reprezinte Stăpânul prin orice faptă, să facă astfel ca slujirea Lui să fie atractivă. Nimeni să nu facă din religie ceva respingător, fiind mereu mohorât, vorbind numai despre încercările și greutățile lui, despre lepădarea de sine și sacrificiile pe care le face. (…)

Să se vadă în jurul vostru că dragostea lui Hristos este un motiv statornic; că religia voastră nu este ca o haină pe care o pui și o scoți când vrei, după cum cer circumstanțele, ci ea este un principiu ce necesită calm, seriozitate, consecvență – unul care vă conduce întreaga viață. (…)

Oricare vă este soarta în viață, aduceți-vă aminte că sunteți în serviciul lui Hristos și dați pe față un spirit de mulțumire și recunoștință. Oricare v-ar fi povara sau crucea, purtați-o în numele lui Isus, prin puterea Sa.

Iubirea față de Domnul Isus nu poate fi ascunsă, ci ea se va face văzută și simțită… Ea îl face pe cel timid, îndrăzneț, pe cel leneș, harnic, pe cel neștiutor, înțelept. Limba care se bâlbâie devine elocventă, iar intelectul ce dormitează este trezit la viață și la o putere nouă… Pacea lui Hristos este de mai mare valoare decât toate comorile pământului. – Signs of the Times, 17 decembrie 1885

Material preluat de pe devotionale.ro.