RĂMÂI ÎN MINE!

Cine rămâne în Mine și în cine rămân Eu aduce multă roadă, căci, despărțiți de Mine, nu puteți face nimic.
Ioan 15:5

Iată un gând uimitor! Mântuitorul nu cere de la ucenici să se chinuiască pentru a aduce roadă. El le spune să rămână în El. Viața lui Hristos, ajunsă în voi, dă naștere acelorași roade ca și în El. Dacă trăiți în Hristos, dacă vă alipiți de Hristos, dacă sunteți sprijiniți de Hristos și trageți hrana din Hristos, veți aduce roade ca Hristos.

„Rămâneți în Mine, și Eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în Mine. Eu sunt Vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în Mine și în cine rămân Eu aduce multă roadă, căci, despărțiți de Mine, nu puteți face nimic” (Ioan 15:4,5). Asta mi-a amintit de acest pasaj pe care l-am citit odată în una dintre cărțile mele preferate, They found the secret (Ei au găsit secretul). „Cum face ramura să rodească? Nu prin eforturi neîncetate pentru soare și aer; nu prin lupte zadarnice pentru acele influențe dătătoare de viață care dau frumusețe florilor și culoare frunzei: pur și simplu rămâne în viță, într-o uniune tăcută și netulburată, iar florile și fructele apar ca din creștere spontană. Cum va face deci un creștin să aducă roade? Prin eforturi și lupte pentru a obține ceea ce este dat în mod gratuit; prin meditații asupra vigilenței, rugăciunii, acțiunii, ispitelor și pericolelor? Nu; trebuie să existe o concentrare deplină a gândurilor și a sentimentelor asupra lui Hristos; o predare completă a întregii ființe Lui; o căutare constantă a harului Lui… Speranța și încrederea lor se bazează exclusiv pe ceea ce El este dispus și capabil să facă pentru ei; pe nimic din ceea ce ei presupun că ei înșiși sunt capabili și dispuși să facă pentru El… Aceasta este viața schimbată, viața permanentă, viața rodnică, viața care este în Hristos” (V. Raymond Edman, p. 23).

Nu tânjești după această viață permanentă? Secretul succesului nu constă în a munci mai mult, el se găsește în a învăța să rămâi. În loc să vă rugați să fiți mai iubitoare sau mai răbdătoare, rugați-vă ca Dumnezeul iubirii, Prințul răbdării îndelungate, să vă umple și să vă copleșească prin puterea Duhului Său Sfânt. Tu nu poți face imposibilul, dar Isus poate să-L facă în tine prin puterea Duhului Său. Când rămâi în El, zi de zi, El va face în tine și prin tine ceea ce nu ai putea face niciodată de una singură. Să rămânem în Isus astăzi și în fiecare zi!

autor: Melody Mason


Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.