MARFA TA ESTE BUNĂ

Vede munca îi merge bine, lumina ei nu se stinge noaptea.
Proverbele 31:18

Unele magazine de marcă se mândresc cu mărfuri scumpe. În general, acestea sunt ținute sub cheie în vitrine sau plasate pe rafturi înalte, dincolo de raza de acțiune a clienților. Antreprenorii consideră că astfel de mărfuri sunt prețioase. Este posibil ca unii dintre noi să nu-și poată permite niciodată articole de marcă. Cu toate acestea, trebuie să ne dăm seama că deținem mărfuri care sunt mai valoroase.

În primul rând, noi înșine suntem de mare valoare. Psalmistul David ne amintește că suntem o „făptură așa de minunată” (Psalmii 139:14)! Iar înțeleptul Solomon, descriind femeia virtuoasă, spune că „ea este mai de preț decât mărgăritarele” și că „munca îi merge bine” (Proverbele 31:10,18). O femeie care se teme de Domnul este de mare valoare. Din nefericire, mulți tind să creadă că educația, statutul socio-economic, aparențele exterioare definesc cine sunt ei. Ei permit ca reperele societății să le determine valoarea. Din fericire, Dumnezeu pune mare preț pe fiecare dintre copiii Săi.

În al doilea rând, virtuțile din noi sunt neprețuite. Cine poate pune un preț pe credință, onestitate, bunătate, dragoste, integritate, compasiune și curaj? Aceste virtuți strălucesc într-o lume întunecată și o luminează. În Predica de pe Munte, Isus Și-a avertizat ascultătorii. „Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri” (Matei 5:16). Același mesaj este pentru noi astăzi. Pe măsură ce oamenii sunt martori ai stilului nostru de viață pozitiv, ei vor fi atrași de Isus. Munca noastră bună, faptele noastre bune vor vorbi elocvent.

În al treilea rând, adăugăm valoare muncii noastre atunci când petrecem timp în activități de creștere spirituală. Petru ne poruncește: „Ci creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos” (2 Petru 3:18). Prin procesul de sfințire, ne dezvoltăm caractere asemănătoare cu cel al lui Hristos, caractere pe care le vom lua cu noi în ceruri. Să ne strângem comori în ceruri, unde nici molia, nici rugina nu le strică, iar hoții nu le fură și nu le distrug. Faptele noastre bune sunt înregistrate în cărțile din ceruri!

Isaia spune: „Vei fi o cunună strălucitoare în mâna Domnului, o legătură împărătească în mâna Dumnezeului tău” (Isaia 62:3). Aceasta este valoarea noastră!

autor: Gerene I. Joseph


Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.