RĂZBUNAREA ESTE A DOMNULUI

„Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti”, zice Domnul.
Romani 12:19

Ai fost ispitită vreodată să te răzbuni pe cineva după ce te-a rănit? Totuși, Dumnezeu ne spune că aceasta nu este responsabilitatea noastră.

Dumnezeu L-a rânduit pe Ioan Botezătorul să pregătească calea pentru Isus, chemându-i oamenii la pocăință. Când Ioan vorbea adevărul nu toți erau mulțumiți, în special Irodiada, soția nelegitimă a lui Irod, cumnatul ei. Când Ioan a spus că mariajul lui Irod era de fapt un adulter, profetul a fost arestat. Irodiada a vrut să se răzbune pe Ioan pentru că a vorbit adevărul. Când dansul fiicei ei de la un ospăț a fost pe placul lui Irod, el i-a promis că putea primi tot ce își dorea. După ce s-a consultat cu mama ei, ea a cerut capul lui Ioan Botezătorul. Înspăimântat, Irod a simțit că nu îi putea refuza cererea în fața atâtor oameni. În povestea lui tristă, istoria ne arată că adesea când ni se spune adevărul despre noi vrem să îl negăm, să ne justificăm sau să dăm vina pe cineva. Dar adevărata răzbunare (judecată) este a lui Dumnezeu.

Mai întâi, judecata lui Dumnezeu este „potrivită cu adevărul” (Romani 2:2). El nu este părtinitor, ca noi; El vede imaginea de ansamblu.

În al doilea rând, judecata Lui este conformă cu „faptele” (Apocalipsa 20:12). El știe dacă faptele omului au la bază o temelie de „aur, argint, pietre scumpe” sau pe „lemn, fân și trestie” (1 Corinteni 3:12).

În al treilea rând, Dumnezeu nu se uită la om (vezi Romani 2:11) când face judecata. Dumnezeul nostru este milostiv și iubitor și El este obiectiv. El judecă cu înțelepciune și având cunoștințe.

Nu în ultimul rând, Pavel ne spune că „Dumnezeu va judeca, prin Isus Hristos, lucrurile ascunse ale oamenilor” (Romani 2:16). Relația noastră cu Isus va influența judecata Sa în dreptul nostru. Dumnezeu să ne ajute să ne vedem greșelile și să I le mărturisim. Apoi nu trebuie să ne fie teamă de „răzbunarea” Lui sau de judecată, pentru că harul Său este mai mare decât orice greșeală pe care am făcut-o noi vreodată.

Mamelor, doamnelor, fetelor… să avem grijă să nu îi facem pe alții să păcătuiască. Mamelor, copiii noștri să fie o binecuvântare pentru alții și nu un blestem.

Doamne al cerurilor, ajută-ne să Te cunoaștem și să facem voia Ta, ca să nu fim lepădați și să ne sfârșim zilele în rușine și exil. Îți cerem acest lucru în Numele sfânt al lui Isus. Amin!

Pauline Gesare Okemwa


Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.