UNITATE ÎN DIVERSITATE – PARTEA 2

Căci, după cum trupul este unul și are multe mădulare, și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. 
1 Corinteni 12:12-14

Dacă unitate înseamnă deplinătate nedivizată sau neîmpărțită, atunci ce înseamnă ceva uniform? Uniformitate înseamnă lipsa varietății sau diversității. Parcă acest termen nu descrie creația lui Dumnezeu, nu-i așa, cu diversele animale, fulgi de nea și oameni? Apostolul Pavel a evidențiat faptul că, deși alcătuit din diverse părți, corpul omenesc este totuși un singur trup – cu toate acele părți necesare… și lucrează împreună. La fel este cu trupul lui Hristos. Unii dintre noi suntem înalți, alții, scunzi. Pielea noastră are culoare diferită, totuși alcătuim trupul lui Hristos, biserica.

Deci ce înseamnă să existe unitate în diversitate? Unitatea în diversitate a fost descrisă ca unitate fără uniformitate și diversitate fără fragmentare. Acest concept ne schimbă atenția de la unitate – bazată doar pe tolerarea diferențelor fizice, culturale, lingvistice, sociale, religioase, politice, ideologice și/sau psihologice – spre o unitate mai complexă, bazată pe înțelegerea faptului că diferența îmbogățește interacțiunile umane! Unitatea în diversitate combină în mod voit „unitatea” cu „varietatea”.

Dumnezeu dorește ca biserica Sa să aprecieze unicitatea fiecărui individ și să sărbătorească darurile pe care le aduc în trupul lui Hristos. Din moment ce El ne-a creat pe fiecare dintre noi să fim unici, nu putem arăta cu degetul spre alți oameni care nu fac lucrurile la fel ca noi. La urma urmei, „Domnul nu Se uită la ce se uită omul; omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul Se uită la inimă” (1 Samuel 16:7). Mai mult, Dumnezeu „nu aduce în armonie. Și o face în toate bisericile – fără excepție” (1 Corinteni 14:33, MSG).

De ce să nu începi astăzi? Privește în jurul tău la toți oamenii pe care îi întâlnești. Zâmbește-i unei persoane în ochii căreia nici măcar nu ai privi, dacă ai fi blocat în uniformitate. Putem face schimbări dacă colaborăm, nu concurăm sau comparăm! Dumnezeu să ne ajute să fim schimbarea pe care vrem să o vedem! Prin Hristos, haideți să acceptăm unicitatea celorlalți din trupul Său. „Dar, mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați, ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre, și fiți recunoscători” (Coloseni 3:14,15).


Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.