SEMNE DIN PARTEA MÂNTUITORULUI

Și iată semnul din partea Domnului după care vei cunoaște că Domnul va împlini cuvântul pe care l-a rostit.
Isaia 38:7

Zorile dimineților mele sunt pline de momente minunate pe care le petrec împreună cu Dumnezeu. Prețuiesc foarte mult timpul în care stau singură cu El. Totuși, într-o dimineață, mintea îmi era aglomerată de atât de multe îngrijorări: tumora cerebrală a soțului meu, polipii inflamați ai fiului meu, blocajul cardiac al părintelui și multe altele. Părea că toată familia avea probleme de sănătate.

Aveam o discuție de la inimă la inimă cu Dumnezeu în acea întâlnire de rugăciune dinaintea zorilor. Voiam să Îl simt aproape și tânjeam profund după asigurarea că El era la cârma lucrurilor în tot haosul din viața mea.

Cerul încă era întunecat, zorile de-abia se iveau. Cât de mult tânjea inima mea să vadă un semn mai luminos, care să mă reasigure că Dumnezeu mă iubea!

Doamne, m-am rugat eu, dacă mă iubești cu adevărat, Te rog dă-mi un semn. Vreau să văd ceva pe cer care să îmi reamintească de prezența Ta neclintită în viața mea. De îndată ce am spus amin am observat o stea singuratică strălucind puternic. M-am entuziasmat foarte tare și I-am mulțumit din inimă lui Dumnezeu. Acea stea mi-a dat o rază de speranță că Dumnezeu avea să mă conducă în toată tulburarea din viața mea. Isus cu adevărat Se îngrijește suficient și are timp să răspundă la rugăciunea unui sărman păcătos ca mine – din cei 7,5 miliarde de oameni din această lume! Am fost copleșită de grija Sa! Ce binecuvântare să știm că avem un Dumnezeu personal care dorește să fie în legătură cu noi!

Dumnezeul nostru dintotdeauna a comunicat cu omul în diverse moduri. În vechiul Israel, marele-preot purta o vestă pe care erau două pietre cunoscute ca Urim și Tumim. „Când erau aduse înaintea Domnului întrebări cu privire la diferite lucruri, pentru a se lua o hotărâre, un nimb de lumină ce încercuia piatra prețioasă din dreapta era un semn al consimțirii sau aprobării divine, în timp ce o înnorare a pietrei din stânga era o dovadă a respingerii sau dezaprobării.”[1] Semne divine, date cu răbdare, au mai semnalat că Dumnezeu îi alesese pe Moise și Ghedeon să împlinească scopul Său special. Ce Dumnezeu iubitor ne călăuzește! Mare este credincioșia Lui!

Isuse, Tu ești un Dumnezeu al semnelor și minunilor. Îți mulțumesc pentru tot ce faci pentru noi în fiecare zi. Ajută-ne să răspundem dragostei Tale din toată inima noastră.

 

[1]Publicată mai întâi pe 28 iunie 2015 la http://inkspirationsbyrhodi.blogspot.com/2015/06/a-time-to-be-inspired-and-a-time-to.html.


Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.