Voi cinsti pe cine Mă cinstește

Şi acum, zice Domnul, departe de Mine lucrul acesta! Căci voi cinsti pe cine Mă cinsteşte, dar cei ce Mă dispreţuiesc vor fi dispreţuiţi. (1 Samuel 2:30)

În timp ce discutam pe tema aceasta, de a trăi pentru a-L onora pe Dumnezeu, am recunoscut în fața prietenilor mei că iau acest text biblic în mod literal. În viața mea, Dumnezeu are întâietate. El este înaintea oricărei persoane și a oricărui lucru. Aceasta implică gândire atentă și planificare. Atunci când mă trezesc dimineața, prima mea activitate este devoțiunea, când meditez la Dumnezeu și la harul Său, când mă rog și studiez Biblia. După acest timp petrecut cu Tatăl meu, fac și celelalte lucruri.

Colegii mei se miră de eficiența mea. Admit că și eu sunt uimită adesea de acest lucru, având o viață foarte ocupată și, în plus, câteva ore de voluntariat, săptămânal, pentru diferite organizații. Am ajuns la concluzia că motivul este acela că Dumnezeu, credincios Cuvântului Său, îi onorează pe cei care Îl onorează. A-L onora pe Dumnezeu nu este greu. Spre deosebire de unii oameni, care pretind elogii, Dumnezeu dorește doar să Îl iubim. Atunci când Îl recunoaștem ca fiind Creatorul, Răscumpărătorul și Susținătorul, noi ne predăm complet Lui, cerându-I să preia controlul vieții noastre. Având controlul, El ne conduce pe căile pe care noi nu le-am alege, pentru că Duhul Sfânt vine și ne comunică voința Domnului pentru noi. În plus, Mântuitorul nostru, Isus, va deveni parte din viața noastră.

Predarea va aduce prezența Sfintei Trinități în viața noastră. Această prezență va deveni pentru mine foarte reală și foarte specială. Există momente când mă lupt cu întrebări la care aștept răspunsuri imediate și clare. De fiecare dată rostesc o rugăciune tainică pentru ajutor și, iată!, răspunsul vine și este, de obicei, mai profund decât m-am putut gândi eu. Apoi, Îi mulțumesc Tatălui ceresc pentru răspunsul Lui rapid. Adesea, când plănuiesc programa pentru studenții mei, cer călăuzire de sus, iar El îmi răspunde prin idei excelente, care nu numai că îmbogățesc cunoștințele studenților, dar îmi și furnizează ocazii pentru a împărtăși bunătatea Sa.

Dragă soră, Dumnezeu are planuri mărețe cu tine. Ellen White ne reamintește: „Idealul lui Dumnezeu pentru copiii Săi este mai înalt decât gândirea omenească cea mai înaltă. Evlavia — asemănarea cu Dumnezeu — este scopul care trebuie atins.” (Ellen G. White, Educație, p. 18) Ești copleșită, stresată? Predă-ți viața lui Dumnezeu, onorează-L cu toată ființa ta și El te va onora!

Valerie Knowles Combie


Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.