Căutând satisfacție

Pe când noroadele se strângeau cu grămada, El a început să spună: „Neamul acesta este un neam viclean; el cere un semn, dar nu i se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. (Matei 11:29)

Acele ceasornicului se îndreptau spre ora 22:00. În ultimele ore din zi (în timp ce restul familiei dormea liniștită după o zi lungă), eu, deși la fel de obosită, mă bucuram recunoscătoare în liniștea nopții. Cu toate acestea, uitându-mă la stiva de facturi, la vasele nespălate și la macaroanele care murdăriseră covorul, nu vedeam cum aș putea avea o altă zi ca aceasta în care să repet îndeplinirea acelorași îndatoriri, care îmi oferă atât de puțină satisfacție. Mi se părea că trudesc prea mult în viață și am prea puțină speranță și prea puțină împlinire.

După cum efectele pozitive ale măturatului și aspiratului covoarelor rămân pentru puțin timp – fasolea roșie este curățată de pe jos exact la timp pentru a lăsa loc cerealelor care vor ateriza pe aceeași suprafață mâine dimineață – tot astfel nu te poți baza că realizările acestei lumi te vor susține pe termen lung în zbuciumul vieții, constatare care, adesea, îți lasă o senzație de gol lăuntric.

Adresându-i-Se femeii samaritene la fântână, Isus a spus: „Oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăşi sete (Ioan 4:13). Apoi, i-a făcut o ofertă: „Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete; ba încă, apa pe care i-o voi da Eu se va preface în el într-un izvor de apă care va ţâşni în viaţa veşnică” (versetul 14). Așa cum samariteanca a înțeles că avea nevoie de această viață veșnică, și noi trebuie să înțelegem că împlinirea zilnică a nevoilor noastre poate veni doar de la Isus. Autoarea cărții Viața lui Iisus scria: „Pretutindeni se găsesc oameni nemulțumiți. Ei doresc ceva care să le umple golul din suflet. Unul singur este Cel care le poate umple acest gol. Nevoia lumii, Cel pe care-L doresc toate popoarele, este Hristos. Harul dumnezeiesc, pe care numai El îl poate da, este ca o apă vie, care curăță, înviorează și dă putere sufletului.” (Ellen G. White, Viața lui Iisus, p. 187.)

Pacea și satisfacția vin numai din relația cu Mântuitorul, care este pe deplin în stare să Se apropie de noi și să slujească celor mai tainice nevoi ale noastre. Isus ne-a promis că va împlini dorințele sincere ale inimilor noastre. În cele mai rele situații și în cele mai cumplite dispoziții sufletești, El ne cheamă: „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun şi sarcina Mea este uşoară” (Matei 11:28-30).

Bonnie Hoewing


Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.