Cine sunt înaintașii mei?

Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El. – Coloseni 1:16

Mama mea, Rose, a fost pasionată de genealogie. La optzeci şi cinci de ani, obişnuia să stea la calculator pentru a învăţa programe noi care să o ajute să sape în genealogia noastră şi să desluşească secretele celor care au trăit înaintea noastră. Era hotărâtă să cerceteze în arhive şi chiar a mers la o bibliotecă specială din oraş, unde se găseau registrele cu vasele de imigranţi şi cu documente guvernamentale. Acestea au dezvăluit indicii despre viaţa bunicilor, a străbunicilor şi a stră-străbunicilor. Unii au fost căsătoriţi, alţii, divorţaţi, iar alţii, singuri. S-au născut şi au murit bebeluşi. Ceea ce o insufla pe mama în căutarea ei era ideea că descoperirea tuturor acestor detalii ale trecutului ne ajuta să ne cunoaştem mai bine pe noi înşine. A fost o revelaţie să descoperim cine au fost înaintaşii noştri. Uneori am aflat lucruri pe care poate ne-am fi dorit să nu le ştim.

Linia genealogică a lui Isus, prezentată în cărţile Matei şi Luca, este revelatoare. Matei 1 identifică genealogia lui Iosif ca fiind din casa şi din neamul lui David. Tot Matei le arată iudeilor că Isus este Mesia al lor. De la Avraam la David sunt paisprezece generaţii, de la David până în robia babiloniană, paisprezece generaţii şi apoi alte paisprezece generaţii până la naşterea lui Mesia. Relatarea din Luca 3 referitoare la genealogia lui Hristos ne prezintă spiţa de neam a Măriei de la Adam încoace. Luca a scris pentru neevrei, pentru a arăta cât de cuprinzător era planul lui Dumnezeu de mântuire.

Când citim listele cu nume, suntem surprinşi că în genealogia lui Hristos nu găsim doar împăraţi şi conducători, ci şi nume precum Tamar, Rahav, Rut şi soţia lui Urie. Cum de au fost şi ele incluse? Dacă citim mai departe, ne dăm seama că toţi cei enumeraţi acolo sunt păcătoşi şi au nevoie de un Mântuitor.

Continuând de la naşterea lui Isus şi până la a doua Sa venire, se formează o nouă linie genealogică, în care sunt incluşi toţi cei care Îl acceptă pe Isus ca Domn şi Mântuitor. Nu trebuie să fim confuzi cu privire la originea sau direcţia noastră. Totul a fost prezentat clar în planul minunat al lui Dumnezeu pentru mântuire. El doreşte ca noi să îl cunoaştem mai bine prin manifestarea încrederii în El, lucru care ne dă dreptul să putem face parte astăzi din acea linie genealogică.

Karen M. Philips

Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.