CiteșteDevoțional femei

Plăcerea de a dărui

Daţi, şi vi se va da; ba încă vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care 

Umblarea credinței

Rugăciunea făcută cu credinţă va mântui pe cel bolnav. – Iacov 5:15 În mai 2008, degetele de la mâna stângă 

Ce contează cu adevărat

Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuşi şi momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naştere 

Prezența îngerilor

Îngerul Domnului tabără în jurul celor ce se tem de El şi-i scapă din primejdie. – Psalmii 34:7 Căci El 

Geraldine

Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Părintele îndurărilor şi Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate 

Unde este bucuria

El dă o casă celei ce era stearpă, face din ea o mamă veselă în mijlocul copiilor ei. Lăudaţi pe 

Uneori furtuna vine cu un motiv

Voi, negreşit, v-aţi gândit să-mi faceţi rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlinească ceea ce se 

Nu mai sunt articole.