CiteșteDevoțional femei

MAESTRUL

Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști, știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi 

RISC DE CĂDERE

Și toți, în legăturile voastre, să fiți împodobiți cu smerenie. Căci Dumnezeu… celor smeriți le dă har. 1 Petru 5:5 

DUMNEZEU VA AVEA GRIJĂ DE TINE

Uitați-vă la păsările cerului: ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare, și totuși 

NECAZURILE NE AȘTEAPTĂ

Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Efeseni 6:11 În timpul plimbării mele 

DE CE SĂ VĂ FACEȚI GRIJI?

Drept răspuns, Isus le-a zis: „Băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Fiindcă vor veni mulți în Numele Meu 

MĂ IUBEȘTI? (II)

Dacă Mă iubiți, veți păzi poruncile Mele. Ioan 14:15 Cuvântul „iubire” este folosit în atât de multe feluri! Putem spune: 

MĂ IUBEȘTI? (I)

Isus a zis lui Simon Petru: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubești tu mai mult decât aceștia?” Ioan 21:15 Fiul 

Nu mai sunt articole.