CiteșteBiblia la rând

Tit 2

TIT 2 1. Tu însă vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă.2. Spune că cei bătrâni trebuie să fie 

Tit 1

TIT 1 1. Pavel, rob al lui Dumnezeu și apostol al lui Isus Hristos potrivit cu credința aleșilor lui Dumnezeu 

2 TIMOTEI 4

2 TIMOTEI 4 1. Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Isus, care are să judece viii 

2 TIMOTEI 3

2 TIMOTEI 3 1. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele.2. Căci oamenii vor fi iubitori 

2 TIMOTEI 2

2 TIMOTEI 2 1. Tu dar, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Isus.2. Și ce-ai auzit de 

2 TIMOTEI 1

2 TIMOTEI 1 1. Pavel, apostol al lui Hristos Isus, prin voia lui Dumnezeu, după făgăduința vieții care este în 

1 TIMOTEI 6

1 TIMOTEI 6 1. Toți cei ce sunt sub jugul robiei să socotească pe stăpânii lor vrednici de toată cinstea, 

1 TIMOTEI 5

1 TIMOTEI 5 1. Nu mustra cu asprime pe un bătrân, ci sfătuiește-l ca pe un tată; pe tineri sfătuiește-i 

1 TIMOTEI 4

1 TIMOTEI 4 1. Dar Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credință, ca 

1 TIMOTEI 3

1 TIMOTEI 3 1. Adevărat este cuvântul acesta: „Dacă râvnește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun.”2. Dar trebuie 

Nu mai sunt articole.