Compa

Luca 12

LUCA 12 1. În vremea aceea, când se strânseseră noroadele cu miile, așa că se călcau unii pe alții, Isus 

Luca 11

LUCA 11 1. Într-o zi, Isus Se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii Lui I-a 

Luca 10

LUCA 10 1. După aceea, Domnul a mai rânduit alți șaptezeci de ucenici și i-a trimis doi câte doi înaintea 

Luca 9

LUCA 9 1. Isus a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Săi, le-a dat putere și stăpânire peste toți dracii 

Luca 8

LUCA 8 1. Curând după aceea, Isus umbla din cetate în cetate și din sat în sat și propovăduia și 

Luca 7

LUCA 7 1. După ce a sfârșit de rostit toate aceste cuvântări înaintea norodului care-L asculta, Isus a intrat în 

Luca 6

LUCA 6 1. Într-o zi de Sabat, s-a întâmplat că Isus trecea prin lanurile de grâu. Ucenicii Lui smulgeau spice 

Luca 5

LUCA 5 1. Pe când Se afla lângă lacul Ghenezaret și Îl îmbulzea norodul ca să audă Cuvântul lui Dumnezeu,2. 

Luca 4

LUCA 4 1. Isus, plin de Duhul Sfânt, S-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în 

Luca 3

LUCA 3 1. În anul al cincisprezecelea al domniei lui Tiberiu Cezar – pe când Pilat din Pont era dregător 

Nu mai sunt articole.