INTRUCTORUL ANULUI

— proiect al departamentului Școala de Sabat și Lucrare Personală —

 

PREAMBUL

În bisericile noastre, sunt mulți oameni credincioși, care slujesc cu devotament și în mod voluntar, în diverse domenii ale vieții și activității bisericii, fără să fie apreciați în mod concret pentru dedicarea lor.

Unii dintre acești oameni devotați sunt instructorii Școlii de Sabat. Ei studiază nu doar pentru ei, ci și pentru aceia care participă la programul Școlii de Sabat; ei vin cel mai devreme la biserică; participă la ora instructorilor, pentru a-și unifica ideile și metodele cu ale celorlalți instructori; conduc discuția în grupele Școlii de Sabat și sunt în permanentă căutare de idei și motivații noi, pentru a-i ajuta și pe alții să studieze și să înțeleagă Cuvântul lui Dumnezeu.

Proiectul „Instructorul anului”, pe care vi-l prezentăm aici, este rezultatul înțelegerii acestei nevoi firești de apreciere a dedicării acestor oameni. Acesta este scopul principal, nu lauda exagerată și nejustificată, nici pentru a da ocazia cuiva să se îngâmfe!

Sperăm ca această inițiativă va fi apreciată atât de către pastori, cât și de către bisericile locale, care se vor alătura acestei inițiative și vor susține proiectul!

 

OBIECTIVE

Pe lângă nevoia de apreciere, recunoaștem faptul că sunt și alți factori care au determinat, în mod indirect, conturarea acestui proiect. Dintre acești factori, amintim: nevoia formării de noi instructori ai Școlii de Sabat, pe fondul lipsei din ce în ce mai acute de instructori și al îmbătrânirii celor care încă slujesc; nevoia unei abordări diferite, a unei maniere noi, adaptate la condițiile și mentalitatea moderne ale oamenilor și în special ale tinerilor din biserică.

Prin urmare, acest proiect este intenționat să atingă și alte obiective, cum sunt:

 1. Încurajarea instructorilor să se implice în continuare în lucrarea Școlii de Sabat;
 2. Stimularea instructorilor de a adopta modelul dinamic al grupelor de acțiune ale Școlii de Sabat, model promovat în nenumărate întruniri și ocazii de instruire, dar și în ghidul de studiu trimestrial („lecțiunea”);
 3. Stimularea instructorilor actuali de a forma noi instructori, prin implicarea lor în activitatea grupelor pe care le conduc;
 4. Atragerea tinerilor de a deveni instructori ai Școlii de Sabat;

 

MOD DE APLICARE

Acele biserici care se vor implica (opțional, nu obligatoriu) în proiectul „Instructorul anului” vor ține cont de următoarele aspecte practice:

 

Propunerea instructorului

Fiecare biserică locală va propune un singur instructor, care va fi candidat la desemnarea ca „Instructorul anului”. Această propunere poate fi făcută la o ședință obișnuită a comitetului bisericii.

 

Evaluarea instructorului

După ce instructorul a fost desemnat astfel, urmează evaluarea respectivului instructor, la nivelul bisericii locale, care se va face de către patru persoane din biserică, și anume:

 • Pastorul bisericii
 • Un prezbiter
 • Dirigintele Școlii de Sabat (sau, în lipsa acestuia, un ajutor al dirigintelui)
 • Un membru al grupei Școlii de Sabat, pe care o conduce respectivul instructor

 

Completarea chestionarului

Evaluarea se va face printr-un chestionar, pe care îl vor completa cele patru persoane menționate mai sus. Pastorul bisericii se va îngriji ca fiecare dintre cei care îl evaluează pe instructor să primească câte un chestionar tipărit. Completarea chestionarului se va face individual și cât mai obiectiv cu putință, conform cerințelor specificate în conținut. După completare, chestionarele vor fi predate pastorului bisericii.*

* Mențiune: Ar fi indicat ca evaluarea (completarea chestionarelor) să se facă într-un sabat, nu pe o perioadă mai mare, ca să nu apară întârzieri, pierderi ale chestionarelor sau alte neajunsuri.

 

Centralizarea rezultatelor evaluării

Pastorul va lua cele patru chestionare (al său și al celorlalte trei persoane) și va introduce datele pe formularul online, care poate fi accesat la adresa unui document google forms.

După introducerea datelor fiecărui chestionar, se va apăsa butonul „SUBMIT”, aflat la sfârșitul formularului online, pentru a se salva datele introduse. Se repetă operațiunea cu fiecare chestionar, unul câte unul.*

* Mențiune: Fiecare nume de instructor propus va avea patru evaluări. Lipsa unei evaluări sau mai mult de patru evaluări conduce la eliminarea numelui respectiv dintre candidații pentru desemnarea „Instructorului anului”.

 

Perioada de aplicare a sondajului în biserici

Perioada de aplicare a sondajului este: 1 ianuarie – 31 martie 2018 — timp suficient pentru ca orice pastor să ajungă în fiecare dintre bisericile districtului. După expirarea perioadei, nu mai pot fi acceptate alte chestionare.

 

Desemnarea „instructorului anului”

Evaluarea rezultatelor chestionarelor va fi făcută în luna aprilie 2018, de către o echipă formată din directorul departamentului Școala de Sabat al Uniunii Române și directorii omologi de la Conferințe. În urma acestei evaluări, vor fi desemnați șase instructori (câte unul din fiecare Conferință), care vor fi invitați la Congresul Național al Misiunii, din 12 mai 2018, pentru a fi apreciați și premiați ca „Instructorul anului” în Conferințele din care provin.

Dintre cei șase instructori, în cadrul aceluiași eveniment (Congresului Național al Misiunii), va fi desemnat „Instructorului anului” la nivel național.

 

Modalități de apreciere

Cei șase instructori (câte unul de la fiecare Conferință) vor fi apreciați public, în cadrul congresului, astfel:

 • Oferirea unui certificat de apreciere;
 • Oferirea unui voucher pentru acoperirea costurilor de participare la Tabăra Națională „Sola Scriptura”, împreună cu familia (50% – Uniunea și 50% – Conferința)
 • Oferirea unui abonament gratuit la ghidul de studii biblice ale Școlii de Sabat („lecțiune”), pentru anul următor (100% – Uniunea)

Pe lângă cele de mai sus, persoana desemnată „Instructorul anului” la nivel național (unul dintre cei șase), va fi apreciată astfel:

 • I se va oferi public, în cadrul congresului, o plachetă de recunoaștere;
 • I se va publica fotografia în ghidul de studiu al Școlii de Sabat.

 

 

PERSPECTIVE

Ne exprimăm speranța că acest proiect va deveni o tradiție anuală în departamentul Școlii de Sabat, prin care să se recunoască și să se aprecieze în mod sincer dedicarea instructorilor Școlii de Sabat!

De asemenea, sperăm că — direct sau indirect — acest proiect va stimula atât implicarea instructorilor în reformarea Școlii de Sabat, cât și câștigarea de noi instructori care să slujească în acest domeniu vital al bisericii!

Domnul să binecuvânteze fiecare instructor al Școlii de Sabat și bisericile unde ei slujesc!

 

Florian Ristea,

Dep. Școala de Sabat & Lucrarea Personală

Uniunea Română


Părerea mea