Arhive zilnicenoiembrie 9, 2021

[marți, 9 noiembrie] Lᵉtov Lak

    Scepticii, adică acei oameni care caută motive să respingă Biblia, arată deseori cu satisfacție spre unele cuvinte tari 

Un exemplu de credință

„Aduceți-vă aminte de mai-marii voștri care v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu; uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor 

Vorba te dă de gol

Peste puţin, cei ce stăteau acolo s-au apropiat şi au zis lui Petru: „Nu mai încape îndoială că şi tu 

1 TESALONICENI 5

1 TESALONICENI 5 1. Cât despre vremuri și soroace, n-aveți trebuință să vi se scrie, fraților.2. Pentru că voi înșivă