Arhive zilnicefebruarie 25, 2021

Îndemnuri către bunici

„Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este 

Daniel 9

DANIEL 9 1. În anul dintâi al lui Darius, fiul lui Ahașveroș, din neamul mezilor, care ajunsese împărat peste împărăția