Arhive zilniceiulie 30, 2019

[marți, 30 iulie]

Pune-te în locul unuia dintre israeliții care treceau prin Marea Roșie ca pe pământ uscat. Imaginează-ți această experiență. Ce mirosuri simți? 

[Ma] Hristos, Mielul pascal

Să păziți lucrul acesta ca o lege pentru voi și copiii voștri în veac. (Exodul 12:24) Au fost destui egipteni 

[marți, 30 iulie] Profetul Mica

    3. Descrie câteva modalităţi prin care, în prezent, poţi trăi practic cuvintele din Mica 6:8.    Mica 6:8 

[marți, 30 iulie]

    Pavel ne cheamă să reflectăm slava Domnului (2 Corinteni 3:18). Oglinda reflectă ceea ce este adevărat în fața