Arhive zilnicedecembrie 9, 2017

[Sâmbătă] Cei aleşi

Întreb, dar: „A lepădat Dumnezeu pe poporul Său?” Nicidecum! Căci şi eu sunt israelit, din sămânţa lui Avraam, din seminţia