Arhive zilnicenoiembrie 23, 2017

Stăruința Duhului Sfânt – devoțional

„Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării.” Efeseni 4:30 V-aţi 

[Joi] Izbăvit de moarte

9. Ce experienţă descrie Pavel în Romani 7:21-23, dinaintea convertirii sau după convertire? Romani 7:21-2321. Găsesc, dar, în mine legea