Arhive zilnicenoiembrie 10, 2017

Conlucrând cu Duhul Sfânt

„În adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt, şi cu o 

[Vineri] Un gând de încheiere

Studiu suplimentar: Ellen G. White, Divina vindecare, cap. „Ajutor în vieţuirea zilnică”, ed. 2014, pp. 463–466; Solii alese, cartea 1,