CiteșteDevoțional

Când a văzut gloatele

Când a văzut gloatele, I S-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite şi risipite ca nişte oi care 

Programul unei campanii electorale

În urmă, a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului şi a şezut jos. Toţi cei ce se aflau în sinagogă 

Lumină și întuneric

Isus le-a vorbit din nou şi a zis: „Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va umbla 

Prizonieri ai speranței

Întoarceţi-vă la cetăţuie, prinşi de război plini de nădejde! O spun şi astăzi că îţi voi întoarce îndoit! (Zaharia 9:12) 

Desăvârșiți în Hristos

Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce mult rod, căci, despărţiţi 

Străini și chiriași

Înaintea Ta, noi suntem nişte străini şi locuitori, ca toţi părinţii noştri. Zilele noastre pe pământ sunt ca umbra şi 

Am fost acolo!

În adevăr, v-am făcut cunoscute puterea şi venirea Domnului nostru Isus Hristos nu întemeindu-ne pe nişte basme meşteşugit alcătuite, ci 

Amenințat cu moartea

La ziuă, iudeii au uneltit şi s-au legat cu blestem că nu vor mânca, nici nu vor bea până nu 

Credință fără apartenență

Moise s-a aşezat la uşa taberei şi a zis: „Cine este pentru Domnul să vină la mine!” Şi toţi copiii 

Nu mai sunt articole.