CiteșteBiblia la rând

Isaia 25

Isaia 25 1 Doamne, Tu eşti Dumnezeul meu; pe Tine Te voi înălţa! Laud Numele Tău, căci ai făcut lucruri 

Isaia 24

Isaia 24 1 Iată, Domnul deşartă ţara şi o pustieşte, îi răstoarnă faţa şi risipeşte locuitorii; 2 cum se întâmplă 

Isaia 23

Isaia 23 1 Prorocie împotriva Tirului. Bociţi-vă, corăbii din Tarsis! Căci Tirul a fost nimicit: nu mai are nici case, 

Isaia 21

Isaia 21 1 Prorocie asupra pustiului mării. Cum înaintează vijelia de la miazăzi, aşa vine el din pustiu, din ţara 

Isaia 20

Isaia 20 1 În anul când a venit Tartan la Asdod, trimis de Sargon, împăratul Asiriei, să bată Asdodul, şi 

Isaia 19

Isaia 19 1 Prorocie împotriva Egiptului. Iată, Domnul călăreşte pe un nor repede şi vine în Egipt. Idolii Egiptului tremură 

Isaia 18

Isaia 18 1 Vai de tine, ţară în care răsună zăngănit de arme şi care eşti dincolo de râurile Etiopiei! 

Isaia 17

Isaia 17 1 Prorocie împotriva Damascului. „Iată, Damascul nu va mai fi o cetate, ci va ajunge un morman de 

Isaia 16

Isaia 16 1 Trimiteţi miei cârmuitorului ţării, trimiteţi-i din Sela, prin pustiu, la muntele fiicei Sionului! 2 Ca o pasăre 

Isaia 15

Isaia 15 1 Prorocie împotriva Moabului. Chiar în noaptea când este pustiit, Ar-Moabul este nimicit! Chiar în noaptea când este 

Nu mai sunt articole.