CiteșteBiblia la rând

Daniel 9

DANIEL 9 1. În anul dintâi al lui Darius, fiul lui Ahașveroș, din neamul mezilor, care ajunsese împărat peste împărăția 

Daniel 8

DANIEL 8 1. În anul al treilea al domniei împăratului Belșațar, eu, Daniel, am avut o vedenie, afară de cea 

Daniel 7

DANIEL 7 1. În anul dintâi al lui Belșațar, împăratul Babilonului, Daniel a visat un vis și a avut vedenii 

Daniel 6

DANIEL 6 1. Darius a găsit cu cale să pună peste împărăție o sută douăzeci de dregători, care trebuiau să 

Daniel 5

DANIEL 5 1. Împăratul Belșațar a făcut un mare ospăț celor o mie de mai-mari ai lui și a băut 

Daniel 4

DANIEL 4 1. „Nebucadnețar, împăratul, către toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile, care locuiesc pe tot pământul: Să aveți 

Daniel 3

DANIEL 3 1. Împăratul Nebucadnețar a făcut un chip de aur, înalt de șaizeci de coți și lat de șase 

Daniel 2

DANIEL 2 1. În al doilea an al domniei lui Nebucadnețar, Nebucadnețar a avut niște vise. Duhul îi era tulburat 

Daniel 1

DANIEL 1 1. În al treilea an al domniei lui Ioiachim, împăratul lui Iuda, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit împotriva 

Ezechiel 48

EZECHIEL 48 1. „Iată numele semințiilor. La marginea de miazănoapte, de-a lungul drumului de la Hetlon, cum mergi spre Hamat 

Nu mai sunt articole.