CiteșteBiblia la rând

Ieremia 31

Ieremia 31 1. „În vremea aceea”, zice Domnul, „Eu voi fi Dumnezeul tuturor semințiilor lui Israel, și ei vor fi 

Ieremia 30

Ieremia 30 1. Iată Cuvântul rostit lui Ieremia din partea Domnului: 2. „Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: ‘Scrie într-o 

Ieremia 29

Ieremia 29 1. Iată cuprinsul epistolei pe care a trimis-o prorocul Ieremia din Ierusalim către rămășița bătrânilor din robie, preoților, 

Ieremia 28

Ieremia 28 1. În același an, la începutul domniei lui Zedechia, împăratul lui Iuda, în luna a cincea a anului 

Ieremia 27

Ieremia 27 1. La începutul domniei lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, a fost rostit către Ieremia, din 

Ieremia 26

Ieremia 26 1. La începutul domniei lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, a fost rostit următorul cuvânt din 

Ieremia 25

Ieremia 25 1. Cuvântul care a fost spus lui Ieremia despre tot poporul lui Iuda în al patrulea an al 

Ieremia 24

Ieremia 24 1. Domnul mi-a arătat două coșuri cu smochine puse înaintea Templului Domnului, după ce Nebucadnețar, împăratul Babilonului, strămutase 

Ieremia 23

Ieremia 23 1. „Vai de păstorii care nimicesc și risipesc turma pășunii Mele”, zice Domnul. 2. De aceea, așa vorbește 

Ieremia 22

Ieremia 22 1. Așa vorbește Domnul: „Coboară-te în casa împăratului lui Iuda și acolo rostește cuvintele acestea. 2. Să spui: 

Nu mai sunt articole.