Hristos Creator

Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele 

Toate erau foarte bune

Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse şi iată că erau foarte bune. (Geneza 1:31) Relatarea creațiunii afirmă cu insistență 

Totul a fost creat pentru om

Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului şi toată oștirea lor, prin suflarea gurii Lui. (Psalmii 33:6) „Și Dumnezeu a 

Comentarii inspirate (st. 9)

CURĂŢIREA SANCTUARULUI Sabat după-amiază, 22 februarie La întrebarea: „Ce este sanctuarul?”, s-a răspuns lămurit în Scripturi. Termenul „sanctuar”, așa cum 

Nu mai sunt articole.