[Sâmbătă] Soția și prietenii lui Haman

Hotărât: cel rău nu va rămâne nepedepsit, dar sămânţa celor neprihăniţi va fi scăpată. (Proverbele 11:21) Era o zi posomorâtă. 

[Vineri] Haman

Apăsătorul, vrăjmașul, este Haman, răul acesta! (Estera 7:6) Haman este fiul lui Hamedata, căruia i se mai spunea și Agaghitul, 

[Joi] 16 august

  Completează următoarele propoziţii: „Domnul mă va scăpa de ORICE LUCRU RĂU şi mă va MÂNTUI pentru Împărăţia Lui cerească.” 

[Joi] Mardoheu

Toţi slujitorii împăratului, care stăteau la poarta împăratului, plecau genunchiul şi se închinau înaintea lui Haman, căci aşa era porunca 

Nu mai sunt articole.