Îndemnuri către bunici

„Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este 

Daniel 9

DANIEL 9 1. În anul dintâi al lui Darius, fiul lui Ahașveroș, din neamul mezilor, care ajunsese împărat peste împărăția 

A îmbătrâni frumos este o artă

„Și nu știți ce va aduce ziua de mâine! Căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur, care 

Vizită la o închisoare

Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de 

Daniel 8

DANIEL 8 1. În anul al treilea al domniei împăratului Belșațar, eu, Daniel, am avut o vedenie, afară de cea 

Exemple mici, lecții mari

„Și ea a zis stăpânei sale: «O, dacă domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul l-ar tămădui 

O mărturie

Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr; 

Nu mai sunt articole.