[sâmbătă, 6 iulie] O zi din lucrarea Domnului Isus

 

 

Text de memorat: 

 

Marcu 1:17

„Isus le-a zis: „Veniţi după Mine, şi vă voi face pescari de oameni””.

 

Fiecare Evanghelie redă altfel începutul misiunii lui Isus Hristos. Matei Îl prezintă pe Isus chemându-i pe ucenici și apoi ținând Predica de pe  Munte. Luca redă prima predică a lui Isus în Sabat în sinagoga din Nazaret. Ioan relatează chemarea câtorva dintre primii ucenici și nunta din Cana, unde Domnul face primul semn.

 

Evanghelia după Marcu prezintă chemarea a patru ucenici și descrie un Sabat în Capernaum și ceea ce a urmat. Acest „Sabat cu Isus” îi oferă cititorului o idee cu privire la cine este El. În pasajul pe care îl vom studia în această săptămână sunt consemnate foarte puține cuvinte rostite  de Isus: o scurtă chemare la ucenicie, o poruncă adresată unui demon, un plan de a vizita alte locuri și vindecarea unui lepros cu indicația de a se prezenta în fața unui preot ca să fie declarat curat. Se pune accentul pe acțiune, în special pe vindecarea oamenilor. Scriitorului acestei evanghelii îi place să folosească cuvântul „îndată” pentru a ilustra rapiditatea desfășurării misiunii lui Isus.

 

 

Studiu zilnic

 

Biblia: Mica 6 – Habacuc 2
1. „Ce alta cere Domnul de la tine”?
2. De ce Mica recomandă să nu crezi prietenul și să nu te încrezi în ruda apropiată?
3. Cine sunt „mai mulți decât stelele cerului”?
4. Cu cine este asemănat „cel beat”?

 

Ellen G. White: „Divina vindecare”, cap. „Fals și adevărat în educație”, subcap. „Autorii necredincioși” și „Lucrările istorice și teologice”
5. Ce gândea Ellen White când vedea librării cu volume groase de lucrări istorice și teologice?

 

 

Post-ul [sâmbătă, 6 iulie] O zi din lucrarea Domnului Isus apare prima dată în Studiu Biblic.


Biblia zilnică BibliaZilnica.ro