[sâmbătă, 24 februarie] Cel ce a venit în numele Domnului

 

 

Text de memorat:

 

Psalmii 118:22,23

„22 Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii.
23 Domnul a făcut lucrul acesta, şi este o minunăţie înaintea ochilor noştri”.

 

Psalmii dau mărturie despre persoana și lucrarea Domnului Hristos. În psalmi se întâlnesc aproape toate aspectele lucrării Sale în cadrul planului de mântuire. Viața și lucrarea Lui sunt prefigurate și prezise în diferite moduri în conținutul psalmilor, adeseori cu o acuratețe remarcabilă: dumnezeirea lui Hristos, filiația Lui, ascultarea Lui, patosul Lui pentru templul lui Dumnezeu, identitatea Lui de bun Păstor, trădarea de care a avut parte, suferința, oasele Lui nefrânte, moartea, învierea, înălțarea, lucrarea Lui de mare-preot și domnia Lui. Toate sunt acolo, așa cum au fost prezise cu multe secole înainte ca Isus să fi venit în corp omenesc pe pământ. Nu este de mirare că, vorbind despre lucrarea Lui, Domnul Isus a făcut trimitere la psalmi atunci când le-a vorbit ucenicilor pe drumul spre Emaus (Luca 24:44). Dorea ca ei să găsească în psalmi dovezile identității Sale.

 

O parte dintre psalmii care exprimă o împlinire tipologică în Hristos sunt: 24, 45, 72 și 101 (Împăratul și Judecătorul ideal), 88 și 102 (rugăciunile slujitorului lui Dumnezeu aflat în suferință). În toți psalmii însă, în tânguirile, mulțumirile, laudele și apelurile la dreptate și eliberare ale psalmiștilor, putem auzi ecourile rugăciunii Domnului Hristos pentru salvarea lumii.

 

 

Studiu zilnic

 

Biblia: Ieremia 21 – 27
1. Ce era de făcut ca să nu izbucnească mânia Domnului ca un foc?
2. Ce lucru înseamnă a-L cunoaște pe Domnul?
3. Cine ajunsese ca Sodoma și Gomora?
4. Cât timp vor fi supuse toate neamurile împăratului Babilonului?

 

Ellen G. White: „Divina vindecare”, capitolul „Igiena generală”
5. Cu ce substanțe este încărcat aerul închis din casă?

 

 

Post-ul [sâmbătă, 24 februarie] Cel ce a venit în numele Domnului apare prima dată în Studiu Biblic.