[sâmbătă, 20 ianuarie] Domnul aude și salvează

 

 

Text de memorat:

 

Psalmii 34:17

„Când strigă cei fără prihană, Domnul aude şi-i scapă din toate necazurile lor”.

 

În repetate rânduri, psalmii evidențiază adevărul că Dumnezeul suveran, care a creat și susține universul, Se descoperă și ca un Dumnezeu personal, care inițiază și menține o relație cu oamenii.

 

Dumnezeu este aproape de poporul Său și de creația Sa, atât cea din cer, cât și cea de pe pământ (Psalmii 73:23,25). Deși „Și-a așezat scaunul de domnie în ceruri” (103:19) și „înaintează prin câmpii” (68:4), El este și „lângă toți cei ce-L cheamă, lângă cei ce-L cheamă cu toată inima” (145:18). Psalmii susțin invariabil adevărul că Domnul este Dumnezeul cel viu, Cel care acționează în favoarea celor care Îl cheamă (55:16-22). Psalmii sunt atât de importanți tocmai pentru că, pe de o parte, au fost inspirați de Dumnezeul cel viu, iar pe de altă parte Îi sunt adresați tot Lui, care aude și răspunde la rugăciuni.

 

Ar trebui să nu uităm că cea mai bună reacție din partea noastră la apropierea dovedită de Dumnezeu este o viață de credință în El și de ascultare de poruncile Sale. Nimic mai puțin decât această credință și ascultare nu va fi acceptat de El, așa cum a dovedit deseori istoria poporului Israel.

 

 

Studiu zilnic:

 

Biblia: Isaia 52 – 58
1. Ce vor vedea toate marginile pământului?
2. Ce lucru va fi pentru Dumnezeu ca și cu apele lui Noe?
3. Ce lucru va fi un semn veșnic, nepieritor?
4. Unde locuiește Cel Preaînalt?

 

Ellen G. White: „Divina vindecare”, capitolul „Rugăciunea pentru cei bolnavi”
5. Ce rele trebuie îndreptate înainte de a fi prezentate nevoile celor bolnavi înaintea Domnului?

 

Post-ul [sâmbătă, 20 ianuarie] Domnul aude și salvează apare prima dată în Studiu Biblic.